pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: ZO Bytom SA (BTM)

Pełna nazwa BYTOM SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. PROF. MICHAŁA ŻYCZKOWSKIEGO 19 31-864 KRAKÓW
Telefon (32) 787 93 00; 787 93 20; (12) 64 67 800
Prezes Michał Wójcik
Fax (32) 7875172; (12) 6467801
WWW www.bytom.com.pl
E-mail office@bytom.com.pl
ISIN PLBYTOM00010

Komunikaty spółki: ZO Bytom SA (BTM)

2005-11-10 09:04 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnnego Zgromadzenia Z.O. "Bytom" S.A.
2005-10-21 08:44 Raport kwartalny SA-Q 3/2005
2005-10-12 08:52 Zmiana terminu przekazania raportu za III kwartał 2005r.
2005-10-10 13:25 Oddalenie wniosku o uchylenie układu sądowego z Wierzycielami
2005-10-03 09:09 Dojście emisji akcji serii D do skutku
2005-09-20 16:42 Znaczny pakiet akcji
2005-08-05 16:52 Zakończenie subskrypcji i przydział akcji serii D
2005-08-02 08:36 Oświadczenie Z.O. "Bytom" S.A. dot. "Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych 2005r.".
2005-07-29 16:44 Przedłużenie terminów subskrybcji i przyjmowania zapisów na Akcje serii D
2005-07-29 16:43 Dalsze notowanie akcji Z.O. "Bytom" S.A. w systemie notowań ciągłych
2005-07-28 16:42 Potrącenie wzajemnych wierzytelności ze spółką Inwestycje II Sp. z o.o.
2005-07-25 09:28 Raport kwartalny SA-Q 2/2005
2005-07-22 16:42 Zawarcie umowy z animatorem
2005-07-21 16:43 Wezwanie do zapłaty odszkodowania
2005-07-19 20:38 Wniosek wierzyciela
2005-07-13 09:36 Zapisy na akcje serii D w transzy Dużych Inwestorów
2005-06-30 18:10 Przedterminowa spłata kredytu i umorzenie odsetek
2005-06-29 17:16 Asymilacja akcji w KDPW
2005-06-29 16:46 Informacje o nowopowołanej osobie nadzorujacej
2005-06-27 16:51 Powołanie osoby nadzorującej
2005-06-21 09:39 Złożenie wniosku o asymilację akcji oraz wprowadzenie akcji serii C i E do obrotu giełdowego
2005-06-16 08:40 Zmiana terminu przekazania raportu
2005-06-08 17:10 Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na ZWZ
2005-06-08 17:08 Cena emisyjna Akcji serii D
2005-06-07 17:01 Powołanie osób zarządzających
2005-06-07 16:44 Uchwały ZWZ Zakładów Odzieżowych "Bytom" S.A.
2005-06-07 09:31 Nabycie akcji przez osobę nadzorującą
2005-06-02 17:29 Ocena sytuacji Spółki za rok 2004 dokonana przez Radę Nadzorczą
2005-06-02 16:54 Nabycie akcji przez osobę nadzorującą
2005-06-01 16:52 Nabycie akcji przez osobę nadzorującą

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm