pieniadz.pl

BEST
Informacja o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. w dniu 27 października 2016 r. - KOREKTA

28-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 83 / 2016 K
Data sporządzenia: 2016-10-28
Skrócona nazwa emitenta
BEST
Temat
Informacja o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. w dniu 27 października 2016 r. - KOREKTA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni _Emitent_, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 83/2016 z dnia 27 października 2016 r. _Raportu_ informującego o treści uchwał podjętych w dniu 27 października 2016 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, informuje iż omyłkowo do Raportu załączony został plik zawierający treść podjętych uchwał, jednakże bez wskazania liczby akcji, z których oddano ważne głosy nad wymienionymi uchwałami oraz procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym Emitenta, łącznej liczby ważnych głosów, w tym liczby głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się". Załącznik nr 1 do niniejszego raportu stanowi treść uchwał uzupełnioną o wyżej opisane dane.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-03-05

+ więcej
  • EUR euro 4,5793 +0,56%  +2,53gr
  • USD dolar 3,8393 +1,43%  +5,42gr
  • GBP funt 5,3056 +0,64%  +3,39gr
  • CHF frank 4,1313 +0,76%  +3,10gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm