pieniadz.pl

BEST
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BEST S.A., które odbyło się w dniu 27 października 2016 roku

27-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 84 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-27
Skrócona nazwa emitenta
BEST
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BEST S.A., które odbyło się w dniu 27 października 2016 roku
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd BEST S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BEST S.A., które odbyło się w dniu 27 października 2016 roku:

Krzysztof Borusowski: liczba głosów na NWZ BEST S.A. 23.880.236; udział w liczbie głosów obecnych na NWZ BEST S.A. 88,45%; udział w ogólnej liczbie głosów 86,91%.

Marek Kucner: liczba głosów na NWZ BEST S.A. 3.120.000, udział w liczbie głosów obecnych na NWZ BEST S.A. 11,56%; udział w ogólnej liczbie głosów 11,10%.

Emitent posłużył się pojęciem "ogólnej liczby głosów" w rozumieniu art. 4 pkt 17 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz. U. Nr 184, poz. 1539_.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-03-05

+ więcej
  • EUR euro 4,5793 +0,56%  +2,53gr
  • USD dolar 3,8393 +1,43%  +5,42gr
  • GBP funt 5,3056 +0,64%  +3,39gr
  • CHF frank 4,1313 +0,76%  +3,10gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm