pieniadz.pl

BEST
Podsumowanie oferty obligacji serii R1.

27-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 85 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-27
Skrócona nazwa emitenta
BEST
Temat
Podsumowanie oferty obligacji serii R1.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni _Emitent, Spółka_ informuje, że w dniu 27 października 2016 r. nastąpił przydział obligacji serii R1 _Obligacje_. Emisja Obligacji nastąpiła w ramach prospektu emisyjnego podstawowego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3 października 2016 r. _Prospekt_ oraz w oparciu o ostateczne warunki emisji Obligacji _Ostateczne Warunki_ opublikowane w dniu 6 października 2016 r., Komunikat Aktualizujący nr 1 z dnia 19 października 2016 r. oraz Komunikat Aktualizujący nr 2 z dnia 26 października 2016 r. Emisja Obligacji doszła do skutku i zostało przydzielonych inwestorom 500.000 _pięćset tysięcy_ sztuk Obligacji o wartości nominalnej 100 _sto_ złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 50.000.000 _pięćdziesiąt milionów_ złotych. Subskrypcję prowadzono w dniach od 10 października 2016 r. _włącznie_ do 26 października 2016 r. _włącznie_. W tym okresie prawidłowe zapisy złożyło 488 inwestorów na 519.997 _pięćset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem_ sztuk Obligacji. Emitent przydzielił 488 inwestorom 500.000 _pięćset tysięcy_ sztuk Obligacji. W związku z wystąpieniem Dnia Przekroczenia Zapisów w rozumieniu pkt 32 części "Informacje dotyczące Oferty" Ostatecznych Warunków, zgodnie z postanowieniami Prospektu i Ostatecznych Warunków, Emitent dokonał redukcji zapisów złożonych w dniach 25 października 2016 r. i 26 października 2016 r. Średnia stopa redukcji zapisów w tych dniach wyniosła 80,77%. Oferta nie była podzielona na transze. Obligacje były obejmowane po cenie emisyjnej, której wysokość wynosiła od 100,00 złotych do 100,22 złotych i zależała od dnia, w którym inwestor złoży zapis na Obligacje, i która dla poszczególnych dni przyjmowania zapisów została podana w Ostatecznych Warunkach. Emitent nie zawierał umów o subemisję tym samym Obligacje nie były obejmowane przez subemitentów. Wartość przeprowadzonej subskrypcji w cenie emisyjnej wyniosła 50.029.025,97 _pięćdziesiąt milionów dwadzieścia dziewięć tysięcy dwadzieścia pięć i 97/00_ złotych. Spółka opublikuje odrębny raport bieżący dotyczący rozliczenia kosztów emisji nie później niż w terminie wymaganym dla przekazania tej informacji.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm