pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Atrem SA (ATR)

Pełna nazwa ATREM SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. CZOŁGOWA 4. ZŁOTNIKI 62-002 SUCHY LAS
Telefon (061) 640-65-00; 640-67-00; 650-17-00
Prezes Konrad Śniatała
Fax (61) 6406725
WWW www.atrem.pl
E-mail atrem@atrem.pl
ISIN PLATREM00017

Komunikaty spółki: Atrem SA (ATR)

2016-11-02 16:56 Zawarcie przez spółki Grupy Kapitałowej ATREM szeregu umów ze spółkami Grupy Kapitałowej PGNiG
2016-11-02 16:34 Otrzymanie informacji o wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta: Contrast Sp. z o. o. przez Enea Operator Sp. z o. o. na realizację zamówienia pn. „Przebudowa rozdzielni WN i SN stacji 110/15kV Zdroje”
2016-10-26 16:11 Otrzymanie informacji o przyjęciu przez MOLEWSKI S.A. oferty Emitenta na realizację prac w ramach inwestycji pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie stadionu żużlowego przy ul. 6 Sierpnia 71 w Łodzi”
2016-10-14 14:52 Zmiana postanowień umowy generalnej z dnia 11 lipca 2013 r. o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych zawartej z InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
2016-10-07 16:08 Wszczęcie przed sądem postępowania dotyczącego wierzytelności Emitenta
2016-10-07 11:33 Zmiana postanowień umowy na realizację zamówienia pn. Rozbudowa i modernizacja Systemów Zabezpieczenia Technicznego w Obiektach ENERGA-OPERATOR S.A.
2016-10-06 15:30 Zmiana postanowień umowy na wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych w zakresie instalacji mechanicznych, elektrycznych, niskiego napięcia w ramach inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa fabryki Gestamp we Wrześni”
2016-09-30 18:36 Podjęcie decyzji o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość należności wynikającej z zamówienia pn.: „Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu bezpieczeństwa Portu Lotniczego Poznań - Ławica oraz wymiana fragmentu ogrodze
2016-09-15 17:53 Zawarcie umowy znaczącej
2016-09-06 15:59 Otrzymanie przez Emitenta oświadczenia o potrąceniu wzajemnych wierzytelności
2016-08-26 08:39 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
2016-08-16 11:43 Zmiana wysokości wpisu hipoteki na nieruchomości Emitenta
2016-08-10 11:21 Zmiana postanowień umowy znaczącej
2016-08-08 16:59 Zawarcie umowy znaczącej
2016-07-26 15:31 Zmiana postanowień umowy znaczącej
2016-07-21 17:34 Otrzymanie przez Emitenta noty obciążeniowej wystawionej tytułem kar umownych
2016-07-15 15:20 Zmiana postanowień umowy znaczącej
2016-07-06 17:20 Otrzymanie przez Emitenta noty obciążeniowej wystawionej tytułem odszkodowania
2016-07-04 18:36 Otrzymanie przez Konsorcjum z udziałem Emitenta noty obciążeniowej wystawionej tytułem kar umownych
2016-07-04 11:45 Podjęcie przez Zarząd Atrem S.A. uchwały o wprowadzeniu Indywidualnych Standardów Raportowania w spółce ATREM spółka akcyjna
2016-06-23 19:00 Zmiana postanowień umowy znaczącej
2016-06-23 18:56 Zmiana postanowień umowy znaczącej
2016-06-23 18:50 Zmiana postanowień umowy znaczącej
2016-06-17 08:28 Zmiana postanowień umowy znaczącej
2016-05-25 19:18 Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych za I półrocze 2016 roku
2016-05-25 19:08 Wybór Zarządu spółki Atrem S.A. na kolejną kadencję
2016-05-25 19:03 Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Atrem S.A. w sprawie wypłaty dywidendy.
2016-05-25 19:00 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Atrem S.A. w dniu 25 maja 2016 r.
2016-05-25 17:47 Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Atrem S.A. w dniu 25.05.2016 r.
2016-05-13 08:33 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm