pieniadz.pl

ATM Grupa SA
Korekta projektu uchwały o podziale zysku

31-03-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2016
Data sporządzenia: 2016-03-31
Skrócona nazwa emitenta
ATMGRUPA
Temat
Korekta projektu uchwały o podziale zysku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ATM Grupa S.A. niniejszym przesyła zmieniony projekt uchwały o podziale zysku i wypłacie dywidendy, który zostanie poddany pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 18 kwietnia 2016 r. Po konsultacji z Zespołem Działu Emitentów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Zarząd podjął decyzję o zmianie projektu powyższej uchwały w zakresie dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy.
W poprzednim projekcie uchwały dzień dywidendy został wskazany na 18 kwietnia 2016 r., natomiast dzień wypłaty dywidendy na 4 maja 2016 r.
W obecnym projekcie uchwały dzień dywidendy został wskazany na 21 kwietnia 2016 r. natomiast dzień wypłaty dywidendy na 6 maja 2016 r.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm