pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: ATM Grupa SA (ATG)

Pełna nazwa ATM GRUPA SPÓŁKA AKCYJNA
Adres BIELANY WROCŁAWSKIE; UL. DWA ŚWIATY 1 55-040 KOBIERZYCE
Telefon (71) 776-47-00; 776-47-10
Prezes Andrzej Muszyński
Fax (71) 776-47-01
WWW www.atmgrupa.pl
E-mail atm@atmgrupa.pl
ISIN PLATM0000021

Komunikaty spółki: ATM Grupa SA (ATG)

2016-08-31 17:24 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
2016-05-18 16:38 Przekroczenie 10% głosów na WZA
2016-05-16 19:58 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016
2016-04-18 19:38 Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu z pełnienia funkcji
2016-04-18 19:31 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
2016-04-18 19:27 Lista akcjonariuszy na ZWZA odbytym w dniu 18 kwietnia 2016 roku z liczbą głosów powyżej 5%
2016-04-18 19:26 Uchwała ZWZA o wypłacie dywidendy
2016-04-18 19:14 Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 18 kwietnia 2016 roku
2016-03-31 17:11 Postanowienie sądu o połączeniu spółki ATM Grupa S.A. ze spółką zależną Profilm Sp. z o.o.
2016-03-31 15:15 Korekta projektu uchwały o podziale zysku
2016-03-22 17:17 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 18 kwietnia 2016 r.
2016-03-21 17:46 Skonsolidowany raport roczny RS 2015
2016-03-21 17:31 Raport roczny R 2015
2016-03-10 18:37 Zawarcie umowy znaczącej z Telewizją Polsat Sp. z o.o.
2016-02-19 13:54 Lista akcjonariuszy na NWZA odbytym w dniu 19 lutego 2016 roku z liczbą głosów powyżej 5%
2016-02-19 13:51 Zarząd ATM Grupa S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 19 lutego 2016 roku.
2016-02-01 20:27 Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia ATM Grupa S.A. i Profilm Sp. z o.o.
2016-01-29 19:40 Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku
2016-01-21 15:46 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 19 lutego 2016 r.
2016-01-18 18:49 Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia ATM Grupa S.A. i Profilm Sp. z o.o.
2015-12-29 13:53 Informacja o zamiarze połączenia spółki ATM Grupa S.A. z Profilm Sp. z o.o.
2015-11-16 17:59 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2015
2015-09-04 19:56 Zawarcie umowy znaczącej z Telewizją Polską S.A.
2015-08-31 18:50 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2015
2015-08-20 19:51 Zawarcie umowy znaczącej z Ekstraklasa Live Park Sp. z o.o.
2015-06-24 21:29 Zawarcie umowy znaczącej z Telewizją Polsat Sp. z o.o.
2015-06-23 11:55 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
2015-06-01 17:28 Korekta raportu bieżącego nr 6/2015 - Lista akcjonariuszy na ZWZA odbytym w dniu 29 maja 2015 roku z liczbą głosów powyżej 5%
2015-05-29 17:53 Powołanie składu Zarządu na nową kadencję
2015-05-29 17:51 Uchwała ZWZA o wypłacie dywidendy

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm