pieniadz.pl

ATM Grupa SA
Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia ATM Grupa S.A. i Profilm Sp. z o.o.

01-02-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2016
Data sporządzenia: 2016-02-01
Skrócona nazwa emitenta
ATMGRUPA
Temat
Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia ATM Grupa S.A. i Profilm Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ATM Grupa S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich (adres: ul. Dwa Światy 1, 50-040 Bielany Wrocławskie), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000157203, o kapitale zakładowym 8.430.000,00 zł – w całości wpłaconym – ("Spółka Przejmująca") na podstawie art. 504 § 1 k.s.h. zawiadamia po raz drugi akcjonariuszy Spółki Przejmującej o zamiarze połączenia z Profilm sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Spółka Przejmowana").

Plan połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną został podpisany i udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej ATM Grupa w dniu 29 grudnia 2015 roku oraz na stronie internetowej Profilm w dniu 29 grudnia 2016 roku.

Akcjonariusze mogą przeglądać dokumenty, o których mowa w art. 505 § 1k.s.h., w siedzibie Spółki Przejmującej od dnia 18 stycznia 2016 roku do dnia, w którym podjęta zostanie uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o połączeniu.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-23

+ więcej
  • EUR euro 4,3326 +0,29%  +1,27gr
  • USD dolar 4,0050 +0,62%  +2,46gr
  • GBP funt 5,0691 +0,47%  +2,37gr
  • CHF frank 4,5427 +0,11%  +0,48gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm