pieniadz.pl

ATM Grupa SA
Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku

29-01-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2016
Data sporządzenia: 2016-01-29
Skrócona nazwa emitenta
ATMGRUPA
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ATM Grupa S.A. podaje do wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2016.

1. Skonsolidowane raporty kwartalne:
- za I kwartał 2016 r. - 16 maja 2016 r.
- za III kwartał 2016 r. - 14 listopada 2016 r.

2. Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2015 r. - 21 marca 2016 r.

3. Skonsolidowany raport za I półrocze 2016 r. - 31 sierpnia 2016 r.

W związku z § 83 oraz § 103 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd ATM Grupa S.A.
informuje o zamiarze przekazywania w roku obrotowym 2015 skonsolidowanych raportów kwartalnych
zawierających kwartalną informację finansową, o której mowa w § 83 ust.1 Rozporządzenia, a także przekazania
skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2015 r. zawierającego półroczne skrócone sprawozdanie
finansowe, o którym mowa w § 83 ust. 3 Rozporządzenia.
Zarząd ATM Grupa S.A. informuje ponadto, że działając na podstawie §102 ust. 1 oraz §101 ust. 2 Rozporządzenia, nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał 2015 r. oraz za II kwartał 2016 r.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm