pieniadz.pl

ATM Grupa SA
Powołanie składu Zarządu na nową kadencję

29-05-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2015
Data sporządzenia: 2015-05-29
Skrócona nazwa emitenta
ATMGRUPA
Temat
Powołanie składu Zarządu na nową kadencję
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ATM Grupa S.A. informuje, że w dniu 29 maja 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało na nową kadencję, na funkcję Prezesa Zarządu Andrzeja Muszyńskiego.

Ponadto w tym samym dniu Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu powołała:
- Macieja Grzywaczewskiego na funkcję Wiceprezesa Zarządu,
- Grażynę Gołębiowską na funkcję Członka Zarządu,
- Pawła Tobiasza na funkcję Członka Zarządu,
- Przemysława Kmiotka na funkcję Członka Zarządu.

Andrzej Muszyński posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagielońskiego, ze specjalnością filmoznawstwa.
Andrzej Muszyński zdobywał wiedzę i doświadczenie pracując:
- w latach 1992 - 2001 jako Dyrektor Biura Reklamy Telewizji Polsat S.A.,
- latach 2001-2006 pełnił funkcję Prezesa Zarządu w Magna Global Polska Sp. z o.o. (struktura negocjacyjna domów mediowych należących do grupy Interpublic Group of Companies) oraz w Magna Entertainment Sp. z o.o.,
- od 2007 roku jest Prezesem oraz właścicielem Aldentro Sp. z o.o. zajmującej się świadczeniem usług w zakresie branded contentu,
- w latach 2009-2011 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ATM Grupa S.A.,
- od roku 2011 pełni funkcję Przezsa Zarządu ATM Grupa S.A..
Andrzej Muszyński prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą IQ Andrzej Muszyński. Ponadto jest wspólnikiem spółki Aldentro Sp. z o.o.. Obie te działalności nie są konkurencyjne w stosunku do działalności emitenta. Andrzej Muszyński nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, spółki osobowej ani spółki kapitałowej jak również nie jest członkiem organu konkurencyjnej osoby prawnej. Andrzej Muszyński nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Maciej Grzywaczewski studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Gdańskiego oraz na Wydziale Filozofii Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie.
Maciej Grzywaczewski zdobywał wiedzę i doświadczenie pracując:
- 1980 – 81 - jako dyrektor biura Komisji Krajowej NSZZ SOLIDARNOŚĆ,
- 1981 – 84 - jako wytwórca biżuterii artystycznej,
- od roku 1986 – jako niezależny producent,
- w latach 1988 - 2004 – w "Profilm" Agencja Filmowa sp. z o.o. w Gdańsku jako dyrektor,
- w latach 2004 - 2006 – w Telewizji Polskiej S.A. w Warszawie jako dyrektor Programu 1,
- od roku 2007 pełnił funkcję Członka Zarządu a następnie Wiceprezesa Zarządu w ATM Grupa S.A.
Maciej Grzywaczewski prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą OFFICE SERVICE Maciej Grzywaczewski,
która nie jest konkurencyjna w stosunku do spółki. Maciej rzywaczewski nie jest wspólnikiem konkurencyjnej
spółki cywilnej, spółki osobowej ani spółki kapitałowej jak również nie jest członkiem organu konkurencyjnej
osoby prawnej. Maciej Grzywaczewski nie jest zamieszczony w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Grażyna Gołębiowska posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne (mgr ekonomii): ukończyła Wydział
Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (kierunek: organizacja i zarządzanie).
Grażyna Gołębiowska ukończyła również Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne oraz studia podyplomowe (kierunek: rachunkowość i kontrola finansowa) w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Grażyna Gołębiowska posiada także certyfikat księgowy wydany przez Ministerstwo Finansów (nr certyfikatu: 17623/2007).
Grażyna Gołębiowska zdobywała wiedzę i doświadczenie pracując:
- w latach 1982–1993 – w Zakładach Remontowych Energetyki we Wrocławiu jako referent ekonomiczny,
ekonomista ds. zatrudnienia i płac,
- w latach 1993–1999 – w CEL INVESCO S.A. z siedzibą we Wrocławiu jako księgowa, zastępca głównego księgowego,
- w latach 1999 - 2003 – w ATM sp. z o.o. jako główna księgowa,
- w latach 2000 - 2005 – w ATM Investment sp. z o.o. w Bielanach Wrocławskich jako księgowa,
- w latach 2000 - 2008 - w ATM System sp. z o.o. w Bielanach Wrocławskich jako księgowa,
- w latach 2001 - 2009 - w ATM Investment sp. z o.o. w Bielanach Wrocławskich jako członek zarządu,
- od roku 2003 pełni funkcję Członka Zarządu w ATM Grupa S.A.
Grażyna Gołębiowska prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą GRAFIN Grażyna Gołębiowska, która nie jest konkurencyjna w stosunku do spółki. Grażyna Gołębiowska nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, spółki osobowej ani spółki kapitałowej jak również nie jest członkiem organu konkurencyjnej osoby prawnej. Grażyna Gołębiowska nie jest zamieszczona w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Paweł Tobiasz posiada wykształcenie wyższe (mgr inż.): ukończył Wydział Elektroniki Politechniki Wrocławskiej
(specjalność: systemy informatyczne).
Paweł Tobiasz zdobywał wiedzę i doświadczenie pracując:
– w latach 1991 - 1992 – w Comped Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu jako specjalista informatyk,
– w latach 1992 - 2000 – w Banku Zachodnim S.A. z siedzibą we Wrocławiu jako specjalista informatyk,
– w latach 2001 - 2009 - w ATM Investment sp. z o.o. w Bielanach Wrocławskich jako członek zarządu,
– w latach 2001 - 2003 – w ATM Sp. z o.o. jako Wiceprezes Zarządu
– od roku 2003 -pełni funkcję Członka Zarządu w ATM Grupa S.A.
Paweł Tobiasz prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą IENEF Paweł Tobiasz, która nie jest konkurencyjna
w stosunku do spółki. Paweł Tobiasz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, spółki osobowej ani
spółki kapitałowej jak również nie jest członkiem organu konkurencyjnej osoby prawnej. Paweł Tobiasz nie jest
zamieszczony w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Przemysław Kmiotek posiada wykształcenie wyższe (licencjat). Jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu we Wrocławiu, ze specjalnością zarządzanie kadrami. Ponadto studiuje na Wydziale Dziennikarstwa Dolnośląskiej Szkoły Wyższej,specjalność – zarządzanie wizerunkiem i ePR.
Przemysław Kmiotek zdobywał wiedzę i doświadczenie pracując:
- w latach 2001 – 2003 – w ATM Grupa S.A. jako asystent kierownika produkcji, m.in. w takich produkcjach jak "BAR", "Fala Zbrodni" , "Gra w ciemno",
- w latach 2004 – 2007 – w ATM Grupa S.A. jako kierownik produkcji, m.in. w takich produkcjach jak "BAR", "Chcę być piękna",
- w latach 2007 – 2010 – w ATM Grupa S.A. jako producent programów "Big Brother", "Fabryka Gwiazd" , "Licencja na wychowanie",
- od 2009 roku jako członek zarządu Baltmedia Sp. z. o. o. - producent wykonawczy m.in. "Ojca Mateusza" , "Na krawędzi" , "Św. Augustyna",
- od 2012 roku jako dyrektor zarządzający kanału ATM Rozrywka,
- od 2014 roku pełni funkcję Członka Zarządu w ATM Grupa S.A.
Przemysław Kmiotek prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą "PANAMA TV Przemysław Kmiotek", która nie jest konkurencyjna w stosunku do ATM Grupa S.A. Przemysław Kmiotek nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, spółki osobowej ani spółki kapitałowej jak również nie jest członkiem organu konkurencyjnej osoby prawnej. Przemysław Kmiotek nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm