pieniadz.pl

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2015

31-08-2015


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2015
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla domów maklerskich
za półrocze roku obrotowego 2015 obejmujące okres od 2015-01-01 do 2015-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2015-08-31
DOM MAKLERSKI WDM S. A.
(pełna nazwa emitenta)
DM WDM SA Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
53-329 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Plac Powstańców Śląskich 1 lok. 201
(ulica) (numer)
71 79 11 555 71 79 11 556
(telefon) (fax)
biuro@wdmsa.pl www.wdmsa.pl
(e-mail) (www)
8951853338 020195815
(NIP) (REGON)
(podmiot uprawniony do badania)

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2015 półrocze /2014 półrocze / 2015 półrocze /2014
Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Domu Maklerskiego WDM S.A.
I. Przychody całkowite* 13 808, 81 16153,88 3340,22 3866,04
II. Przychody z działalności podstawowej 312, 68 205,96 75,63 49,29
III. Zysk/strata z działalności podstawowej - 716, 52 -1880,93 -173,32 -450,16
IV. Zysk z operacji instr. finansowymi -50 843,86 13773,66 -12298,65 3 296,39
V. Zysk/strata z działalności operacyjnej -44 828,66 11244,53 -10843,63 2691,10
VI. Zysk/strata brutto -44 968, 79 11171,38 10877,53 2673,60
VII. Zysk/strata netto -39 164, 54 8352,68 -9473,53 1 999, 01
VIII. Zysk/strata netto podmiotu dominującego -29 931, 43 5727,70 -7240,13 1 370, 78
IX. Amortyzacja 244, 64 281,36 59,17 67,33
X. Stan na dzień 30.06.2015 Stan na dzień 31.12.2014 Stan na dzień 30.06.2015 Stan na dzień 31.12.2014
XI. Kapitał własny 32 067, 66 78345,06 7645,35 18380,93
XII. Należności długoterminowe 0,00 0,50 0,00 0,12
XIII. Należności krótkoterminowe 316,83 3388,25 75,54 794,93
XIV. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1208,98 2543,67 288,23 596,78
XV. Zobowiązania długoterminowe 4421,61 4829,35 1054,17 1133,03
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 1387,07 4946,35 330,70 1160,49
Wybrane jednostkowe dane finansowe Domu Maklerskiego WDM S.A.
XVII. Przychody całkowite* 367,20 251,78 88,82 60,26
XVIII. Przychody z działalności maklerskiej 204,77 46,01 49,53 11,01
XIX. Zysk/strata z działalności maklerskiej -111,69 -456,77 -27,01 -109,32
XX. Zysk/strata z działalności operacyjnej -9577,75 -784,54 -2316,77 -187, 76
XXI. Zysk/strata brutto -9458,44 -585,69 -2287,90 -140,02
XXII. VI. Zysk/strata netto -7718,79 -589,14 -1867,10 -140,99
XXIII. VII. Amortyzacja 1,29 5,85 0,31 1,39
XXIV. Stan na dzień 30.06.2015 Stan na dzień 31.12.2014 Stan na dzień 30.06.2015 Stan na dzień 31.12.2014
XXV. Kapitał własny 31253,48 38972,27 7451,24 9143,48
XXVI. Należności długoterminowe 0,00 0,50 0,00 0,11
XXVII. Należności krótkoterminowe 4956,51 4720,86 1181,70 1107,58
XXVIII. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1066,42 788,13 254,25 184,90
XXIX. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00
XXX. Zobowiązania krótkoterminowe 386,97 104,66 92,26 24,55
* przychody z działalności maklerskiej podstawowej ( w tym maklerskiej ) powiększone o przychody z instrumentów finansowych , pozostałe przychody operacyjne oraz przychody finansowe
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-02-02

+ więcej
  • EUR euro 4,7079  0,00%   -0,01gr
  • USD dolar 4,2803 -1,04%  -4,51gr
  • GBP funt 5,2838 -0,83%  -4,41gr
  • CHF frank 4,7147 -0,16%  -0,75gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm