pieniadz.pl

Dom Maklerski WDM S.A. ogłasza zmianę nazwy spółki na Graviton Capital S.A. oraz nową strategię ukierunkowaną na obsługę spółek z Ameryki Północnej

24-08-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2015
Data sporządzenia: 2015-08-24
Skrócona nazwa emitenta
DM WDM SA
Temat
Dom Maklerski WDM S.A. ogłasza zmianę nazwy spółki na Graviton Capital S.A. oraz nową strategię ukierunkowaną na obsługę spółek z Ameryki Północnej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd spółki Dom Maklerski WDM S.A. ("Spółka"; "Emitent") informuje o dalszych postępach prac w procesie pozyskania inwestorów / partnerów strategicznych.
W dniu 21 sierpnia 2015 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło zmianę nazwy Emitenta na Graviton Capital S.A. Graviton to pojęcie występujące w fizyce, które oznacza cząstkę elementarną o nieograniczonym zasięgu, przenoszącą oddziaływanie grawitacyjne. Nowa nazwa odzwierciedlać będzie rozszerzenie strategii biznesowej Spółki. Emitent specjalizować się będzie w przedstawianiu inwestorom instytucjonalnym i zamożnym osobom fizycznym z Polski najbardziej atrakcyjnych ofert akcji spółek z Ameryki Północnej, w szczególności z sektora life sciences, cleantech czy advanced technologies. Emitent uczestniczył będzie w konsorcjach sprzedażowych z wieloma wiodącymi bankami inwestycyjnymi ze Stanów Zjednoczonych tworzonych na potrzeby pozyskiwania kapitału dla spółek z Ameryki Północnej, o kapitalizacji rynkowej ponad 100 milionów USD, notowanych na amerykańskich giełdach NYSE i NASDAQ.

Emitent informuje również, iż nawiązał strategiczną współpracę z dwoma doświadczonymi partnerami ze Stanów Zjednoczonych: Davidem Waldmanem oraz Andrew Filipkiem. Wspierać oni będą Emitenta w procesie selekcji i oceny atrakcyjności poszczególnych ofert akcji spółek z Ameryki Północnej oraz w budowie sieci konsorcjów sprzedażowych organizowanych z wiodącymi bankami inwestycyjnymi ze Stanów Zjednoczonych. Na najbliższym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta (które zostanie zakomunikowane akcjonariuszom w najbliższym raporcie bieżącym) przewidziane jest rozpatrzenie uchwały zatwierdzającej nową emisję akcji dla obecnych i przyszłych partnerów strategicznych z USA (Davida Waldmana, Andrew Filipka i banków inwestycyjnych ze Stanów Zjednoczonych) oraz dla inwestorów instytucjonalnych z Polski (funduszy inwestycyjnych i emerytalnych).

Emitent planuje wzmocnienie relacji z inwestorami instytucjonalnymi w Polsce poprzez dostarczanie im projektów, starannie wyselekcjonowanych przez Emitenta i jego partnerów z USA (spółek najbardziej innowacyjnych, efektywnie zarządzanych, o wysokim potencjale komercjalizacji w skali globalnej). Jednocześnie, spółki z Ameryki Północnej uzyskają dostęp do środków z polskich funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, których łączna wartość przekracza 100 miliardów USD.
Emitent informuje również, że David Waldman zostanie wkrótce powołany do składu Zarządu Spółki i będzie pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu oraz Dyrektora ds. Budowy konsorcjów sprzedażowych (Syndicate Manager). Pan David Waldman posiada blisko dwudziestoletnie doświadczenie w zakresie rynków kapitałowych, obejmujące imponujące osiągnięcia przy współpracy ze spółkami prywatnymi oraz giełdowymi, zwłaszcza w sektorze life sciences i clean technologies. W roku 2006 Pan David Waldman założył Crescendo Communications LLC - firmę świadczącą usługi z zakresu doradztwa kapitałowego i relacji inwestorskich z siedzibą w Nowym Jorku i oddziałami w Europie oraz Azji. Pan David Waldman odegrał kluczową rolę w pozyskiwaniu kapitału dla wielu spółek, licencjonowaniu technologii oraz przy zakładaniu spółek typu joint venture, rozwijających i komercjalizujących zaawansowane technologie na całym świecie. Pan David Waldman wspierał spółki z Ameryki Północnej, w tym Milestone Medical i Perma-Fix Medical, w procesie pozyskiwania kapitału akcyjnego od inwestorów z Europy oraz dotacji z Unii Europejskiej. Pan David Waldman jest również Partnerem i Dyrektorem Inwestycyjnym Astoria Capital S.A. (w trakcie zmiany nazwy na Quark Ventures S.A.)

Pan Andrew Filipek zajmuje stanowisko Dyrektora ds. Rynków Międzynarodowych Emitenta. Pełni również funkcję Prezesa Zarządu spółki Filipex Enterprises, Inc. oraz Wiceprezesa Zarządu Wedbush Europe Sp. z o.o., europejskiego oddziału wiodącego banku inwestycyjnego z zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. W 2010 roku Pan Andrew Filipek przyczynił się do utworzenia pierwszego zagranicznego oddziału Wedbush w Europie – Wedbush Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Od 2012 roku Wedbush Europe Ltd. jest członkiem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Pan Andrew Filipek od ponad 20 lat wykazuje się dużą aktywnością na światowych rynkach finansowych i utrzymuje relacje biznesowe z wiodącymi bankami inwestycyjnymi, międzynarodowymi firmami asset management, firmami sporządzającymi raporty analityczne oraz agencjami relacji inwestorskich. Pan Andrew Filipek zapewnia wsparcie spółkom publicznym z całego świata w procesie pozyskiwania kapitału i promocji na rynkach finansowych. Przez ponad 10 lat Pan Andrew Filipek zarządza niezależnymi oddziałami firm brokerskich w San Francisco nadzorowanymi przez FINRA.

W celu zapewnienia transparentności oraz poszanowania praw wszystkich akcjonariuszy o dalszych działaniach, w przedmiocie postępu prac związanych z pozyskiwaniem inwestorów / partnerów strategicznych, Zarząd będzie informował w kolejnych raportach bieżących.


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-04-22

+ więcej
  • EUR euro 4,5562 -0,01%  -0,05gr
  • USD dolar 3,7885 -0,17%  -0,65gr
  • GBP funt 5,2655 -0,39%  -2,07gr
  • CHF frank 4,1354 +0,07%  +0,29gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm