pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: WDM (WDM)

Pełna nazwa GRAVITON CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
Adres PL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 1/201 53-329 WROCŁAW
Telefon (71) 79-11-555; 79-11-542
Prezes Adrian Dzielnicki
Fax (71) 79-11-556
WWW www.wdmsa.pl
E-mail biuro@wdmsa.pl

Komunikaty spółki: WDM (WDM)

2015-09-23 09:38 GRAVITON CAPITAL S.A. TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI
2015-09-18 10:47 Zmiany nazw dwóch spółek zależnych Emitenta
2015-09-18 10:39 Rejestracja zmiany nazwy Emitenta na Graviton Capital S.A.
2015-08-31 17:42 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2015
2015-08-31 10:01 Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu Emitenta
2015-08-24 09:04 Dom Maklerski WDM S.A. ogłasza zmianę nazwy spółki na Graviton Capital S.A. oraz nową strategię ukierunkowaną na obsługę spółek z Ameryki Północnej
2015-08-24 08:32 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Spółki rozpoczętym w dniu 24 lipca 2015 r., zakończonym w dniu 21 sierpnia 2015 r.
2015-08-21 16:02 Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki rozpoczęte w dniu 24 lipca 2015 r., zakończone w dniu 21 sierpnia 2015 r.
2015-08-07 13:37 Kolejna przerwa w obradach NWZ Spółki w związku z koniecznością przeprowadzenia dalszych negocjacji
2015-07-24 13:20 Przerwa w obradach NWZ Spółki w związku z rozpoczęciem negocjacji
2015-07-01 15:37 Wybór biegłego rewidenta do przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za okres I półrocza 2015 r.
2015-07-01 15:35 Powierzenie przez Radę Nadzorczą Spółki funkcji Prezesa Zarządu dotychczasowemu Wiceprezesowi Zarządu
2015-07-01 15:33 Rezygnacja Prezesa Zarządu
2015-06-30 14:17 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Spółki w dniu 25 czerwca 2015 r.
2015-06-26 13:22 Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej Emitenta
2015-06-26 13:05 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 czerwca 2015 r.
2015-06-25 15:07 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 24 lipca 2015 r.
2015-06-25 09:41 Rozpoczęcie procesu pozyskania inwestora strategicznego dla Spółki.
2015-06-19 22:33 Zawarcie umowy zbycia akcji spółki Grupa Emmerson S.A. oraz umów zbycia akcji spółki Astoria Capital S.A. przez spółki zależne
2015-05-29 15:39 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 25 czerwca 2015 r.
2015-05-15 17:46 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015
2015-04-30 18:25 Skonsolidowany raport roczny RS 2014
2015-04-30 18:14 Raport roczny R 2014
2015-04-29 14:54 Powołanie Członka Zarządu na kolejną kadencję
2015-04-01 14:54 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
2015-03-02 19:39 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2015
2015-01-27 17:19 Terminy publikacji raportów okresowych spółki Dom Maklerski WDM S.A. w 2015 roku
2015-01-12 17:33 Realizacja transakcji odwrotnego przejęcia spółki zależnej WDM Capital S.A.
2015-01-05 15:47 Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2015-01-05 15:43 Zawiadomienie akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm