pieniadz.pl

Zremb-Chojnice SA
Zbycie wszystkich posiadanych przez Emitenta udziałów w spółce zależnej - Almor Sp. z o.o.

19-09-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-19
Skrócona nazwa emitenta
ZREMB-CHOJNICE S.A.
Temat
Zbycie wszystkich posiadanych przez Emitenta udziałów w spółce zależnej - Almor Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A. z siedzibą w Chojnicach _"Spółka"_, niniejszym informuje, iż w dniu 19.09.2016.r. Emitent zawarł umowę sprzedaży wszystkich posiadanych przez Emitenta udziałów w spółce zależnej - Almor Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Spacerowej 12 _83-010 Rekcin_ tj. łącznie 150 _sto pięćdziesiąt_ udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł _pięćdziesiąt 00/100_ każdy i o łącznej wartości nominalnej 7.500,00 zł _siedem tysięcy pięćset złotych_, reprezentujących łącznie 100% kapitału zakładowego spółki Almor Sp. z o. o. oraz uprawniających do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników, za łączną cenę równą 5.000,00 zł _słownie: pięć tysięcy_ złotych _"Umowa Sprzedaży"_. Zbycie udziałów nastąpiło na rzecz osoby fizycznej Pana Damiana Talarek _"Nabywca"_

Nie istnieją żadne powiązania pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a Nabywcą udziałów.

Wartość ewidencyjna Udziałów w księgach rachunkowych "ZREMB-CHOJNICE" S.A. na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosiła 7.500,00 zł .i była równa wartości nabycia tych udziałów.

Przejście własności wszystkich udziałów na Nabywcę nastąpiło z chwilą zawarcia Umowy Sprzedaży

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-03-04

+ więcej
  • EUR euro 4,5540 +0,32%  +1,47gr
  • USD dolar 3,7851 +0,91%  +3,42gr
  • GBP funt 5,2717 +0,51%  +2,67gr
  • CHF frank 4,1003 +0,05%  +0,22gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm