pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Zremb-Chojnice SA (ZRE)

Pełna nazwa ZAKŁAD BUDOWY MASZYN ZREMB-CHOJNICE SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI
Adres UL.PRZEMYSŁOWA 15 89-600 CHOJNICE
Telefon (052) 397-34-19; 396-57-10
Prezes Krzysztof Kosiorek - Sobolewski
Fax (052) 397-31-63
WWW www.zremb-ch.com.pl
E-mail sekretariat@zremb-ch.com.pl
ISIN PLZBMZC00019

Komunikaty spółki: Zremb-Chojnice SA (ZRE)

2016-10-07 08:53 Informacja o transakcji na akcjach Emitenta.
2016-09-19 14:38 Zbycie wszystkich posiadanych przez Emitenta udziałów w spółce zależnej - Almor Sp. z o.o.
2016-08-31 17:26 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
2016-07-13 12:12 Odwołanie dotychczasowego i powołanie nowego Członka Zarządu spółki zależnej Almor Sp. z o.o.
2016-06-30 09:00 Zawiadomienie w trybie Art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o transakcjach nabycia akcji Spółki.
2016-06-23 09:35 Informacja o zawarciu Aneksu do Umowy Opcji Zakupu Akcji.
2016-06-16 09:13 Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki przez osobę zobowiązaną.
2016-05-25 16:38 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
2016-05-25 16:23 Powołanie Członków Rady Nadzorczej ZBM „ZREMB-CHOJNICE” S.A. nowej VIII kadencji.
2016-05-25 15:44 Informacja o Akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. w dniu 25 maja 2016r.
2016-05-25 15:35 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. w dniu 25 maja 2016 roku.
2016-05-17 11:37 Korekta raportu bieżącego nr 9/2016-Zawiadomienie od Prezesa Zarządu Emitenta o zwiększeniu zaangażowania w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A.
2016-05-16 17:10 Skonsolidowany raport kwartalny QS 1/2016
2016-04-28 14:38 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2016-04-28 14:25 Informacja o Akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. w dniu 28 kwietnia 2016r.
2016-04-28 14:20 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. w dniu 28 kwietnia 2016 roku.
2016-04-22 14:34 Zawiadomienie od Członka Zarządu Emitenta o zwiększeniu zaangażowania w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A.
2016-04-21 14:23 Zbycie przez jednostkę Zależną od Emitenta papierów wartościowych Emitenta.
2016-04-21 14:12 Zawiadomienie od osoby zobowiazanej do notyfikacji.
2016-04-20 10:56 Sprostowanie Informacji przekazywanej na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.
2016-04-01 15:07 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2016-03-21 18:44 Skonsolidowany raport roczny RS 2015
2016-03-21 18:42 Raport roczny R 2015
2016-02-10 15:32 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
2016-02-10 15:05 Korekta raportu bieżącego nr 3/2015 - Rozwiązanie umów z podmiotem wybranym do badania sprawozdań finansowych Spółki ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
2016-02-10 14:37 Rozwiązanie umów z podmiotem wybranym do badania sprawozdań finansowych Spółki ZBM „ZREMB – CHOJNICE” S.A.
2016-01-25 14:10 Informacja o transakcjach osoby obowiązanej do notyfikacji.
2016-01-11 10:06 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016r.
2015-12-17 10:21 Zawarcie znaczącej umowy.
2015-12-15 13:45 Zawarcie umowy kredytowej.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm