pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Masters SA (WIK)

Pełna nazwa WIKANA SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. CISOWA 11 20-703 LUBLIN
Telefon (081) 444-64-80; 444-64-00
Prezes
Fax (081) 444-64-62
WWW www.wikana.pl
E-mail info@wikana.pl
ISIN PLELPO000016

Komunikaty spółki: Masters SA (WIK)

2016-10-04 08:38 Informacja o wynikach sprzedaży lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej WIKANA w III kwartałach 2016 r.
2016-09-28 17:36 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ WIKANA S.A. w dniu 28 września 2016 r.
2016-09-28 17:33 Informacja o powołaniu osób nadzorujących
2016-09-28 17:32 Uchwały podjęte przez NWZ WIKANA S.A. w dniu 28 września 2016 r.
2016-09-27 09:37 Informacja o rezygnacji osoby nadzorującej
2016-09-23 16:41 Informacja dot. pozyskania przez spółkę zależną finansowania projektu deweloperskiego
2016-09-07 14:36 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w WIKANA S.A. w wyniku ogłoszonego wezwania
2016-09-01 15:31 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA S.A. na dzień 28 września 2016 r.
2016-08-31 17:56 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
2016-08-29 18:33 Zawarcie przez spółkę zależną istotnej umowy
2016-08-18 13:34 Zawarcie przez spółkę zależną istotnej umowy
2016-08-18 10:33 Zawarcie przez spółkę zależną istotnej umowy
2016-08-05 16:35 Stanowisko Zarządu WIKANA S.A. w sprawie ogłoszonego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki
2016-07-27 15:57 Zawarcie pakietu umów związanych z pozyskaniem przez spółkę zależną finansowania projektu deweloperskiego
2016-07-18 23:42 Zawarcie ugody przez spółki zależne
2016-07-15 16:17 Zawarcie przez spółkę zależną istotnej umowy
2016-07-04 21:37 Informacja o wynikach sprzedaży lokali przez spółki z Grupy Kapitałowej WIKANA w I półroczu 2016 r.
2016-06-30 19:16 Informacja o rezygnacji osoby nadzorującej
2016-06-30 19:12 Informacja o powołaniu osoby nadzorującej
2016-06-29 19:39 Informacja o rezygnacji osoby nadzorującej
2016-05-30 17:00 Informacja nt. postępowania likwidacyjnego spółki zależnej
2016-05-13 06:51 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016
2016-05-09 18:38 Zmiana terminu opublikowania rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2016 roku
2016-05-09 18:38 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ WIKANA S.A. w dniu 9 maja 2016 r.
2016-05-09 18:38 Uchwały podjęte przez ZWZ WIKANA S.A. w dniu 9 maja 2016 r.
2016-05-06 22:16 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w WIKANA S.A.
2016-05-06 22:11 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w WIKANA S.A.
2016-05-06 11:59 Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2016-05-06 11:57 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w WIKANA S.A.
2016-04-29 09:51 Otrzymanie sprostowania zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w WIKANA S.A.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm