pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Travelplanet.pl SA (TVL)

Pełna nazwa TRAVELPLANET.PL SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. OSTROWSKIEGO 9 53-238 WROCŁAW
Telefon (071) 341-82-45; 343-86-72
Prezes Jerzy Krawczyk
Fax (071) 733-49-30
WWW www.travelplanet.pl
E-mail info@travelplanet.pl
ISIN PLTRVPL00011

Komunikaty spółki: Travelplanet.pl SA (TVL)

2006-01-12 21:06 Wielkość obrotów Spółki w miesiącu grudniu 2005 i skumulowana wielkość obrotów za 2005 rok.
2006-01-04 17:55 Powołanie prokurentów
2006-01-04 17:53 Odwołanie prokurenta
2005-12-28 17:00 Uzupełnienie sprawozdania zarządu za I półrocze 2005
2005-12-27 17:37 Informacja o transakcjach sprzedaży akcji Travelplanet.pl SA przez MCI Management SA
2005-12-22 19:25 Zatwierdzenie programu motywacyjnego za rok 2005.
2005-12-22 19:15 Zmiany w Zarządzie Travelplanet.pl SA
2005-12-19 16:54 Uruchomienie Punktu Obsługi Klienta w Warszawie.
2005-12-12 18:31 Wielkość obrotów Spółki w miesiącu listopadzie 2005.
2005-12-07 17:57 Korekta danych zawartych w pkt 7 informacji dodatkowej za II oraz III kwartał 2005
2005-11-10 19:22 Wielkość obrotów Spółki w miesiącu październiku 2005
2005-11-02 19:18 Raport kwartalny SA-Q 3/2005
2005-11-02 18:49 Korekta prognozy wyników finansowych za rok 2005.
2005-10-10 17:29 Wielkość obrotów Spółki w miesiącu wrześniu 2005.
2005-09-16 09:31 Wybór biegłego rewidenta.
2005-09-12 17:06 Wielkość obrotów Spółki w miesiącu sierpniu 2005.
2005-09-09 16:45 Dobrowolne dodatkowe obowiązki informacyjne.
2005-09-09 09:21 Uzupełnienie raportu półrocznego.
2005-09-08 19:07 Raport półroczny SA-P 2005
2005-08-23 19:29 Travelplanet.pl S.A. uzyskało akredytację IATA
2005-08-18 17:38 Uruchomienie Punktu Obsługi Klienta w Bydgoszczy
2005-08-10 20:40 Przyjęcie do KDPW akcji serii D.
2005-08-09 09:28 Ostatni dzień notowania PDA serii D oraz wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii D.
2005-08-04 17:50 Uzupełnienie raportu okresowego za II kwartał 2005r.
2005-08-03 00:14 Raport kwartalny SA-Q 2/2005
2005-07-22 16:47 Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału Emitenta.
2005-07-21 16:57 Nabycie Akcji Spółki przez członka Rady Nadzorczej - korekta.
2005-07-18 17:07 Nabycie znaczącego pakietu akcji.
2005-07-15 17:32 Zakończenie subskrypcji akcji serii D - korekta
2005-07-15 17:07 Nabycie Akcji Spółki przez członka Rady Nadzorczej.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm