pieniadz.pl

Stalexport Autostrady SA
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za 2016 rok

26-07-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2016
Data sporządzenia: 2016-07-26
Skrócona nazwa emitenta
STALEXPORT AUTOSTRADY
Temat
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za 2016 rok
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Raport nr 10/2016

W nawiązaniu do Raportu nr 1/2016 _z dnia 21 stycznia 2016 roku_ w sprawie terminów przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2016 roku, Zarząd Stalexport Autostrady S.A. informuje, że skonsolidowany raport półroczny za 2016 rok zostanie opublikowany w dniu 1 sierpnia 2016 roku, a nie jak wcześniej podano 3 sierpnia 2016 roku.

Podstawa prawna:
§ 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. 2009 Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami_.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm