pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Stalexport Autostrady SA (STX)

Pełna nazwa STALEXPORT AUTOSTRADY SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. PIASKOWA 20 41-404 MYSŁOWICE
Telefon (32) 762-75-45
Prezes Emil Wąsacz
Fax (32) 762-75-56
WWW www.stalexport-autostrady.pl
E-mail info@stalexport-autostrady.pl
ISIN PLSTLEX00019

Komunikaty spółki: Stalexport Autostrady SA (STX)

2016-11-02 18:49 Podjęcie przez Zarząd i Radę Nadzorczą Stalexport Autostrada Małopolska S.A. uchwał o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2016
2016-10-25 12:07 Wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe Grupy Stalexport Autostrady S.A. za okres 9 miesięcy
2016-08-01 17:10 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
2016-07-26 12:25 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za 2016 rok
2016-05-31 15:02 Informacje o członkach Rady Nadzorczej
2016-05-23 14:00 Uchwała jedynego wspólnika Stalexport Autoroute S.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu w sprawie wypłaty dywidendy zaliczkowej
2016-05-06 07:46 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016
2016-04-25 14:03 Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrada Małopolska S.A. w sprawie wypłaty dla akcjonariusza środków zgromadzonych na kapitale zapasowym utworzonym z zysków za poprzednie lata obrotowe.
2016-04-15 10:55 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmiej 5% liczby głosów na ZWZ Spółki oraz treść uchwał podjętych przez ZWZ 14 kwietnia 2016 r.
2016-04-07 15:51 Podpisanie znaczącej umowy przez Spółkę zależną
2016-03-18 08:28 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. na dzień 14 kwietnia 2016
2016-03-04 07:59 Skonsolidowany raport roczny RS 2015
2016-03-04 07:54 Raport roczny R 2015
2016-03-02 16:37 Wybór Zarządu na kolejną kadencję
2016-02-05 13:31 Zawarcie znaczącej umowy przez Spółkę zależną
2016-01-21 13:30 Terminy przekazywania raportów okresowych 2016 r.
2015-12-16 15:01 Wypowiedzenie umowy DM BDM animatorem emitenta
2015-11-06 08:06 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2015
2015-07-31 08:01 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2015
2015-07-22 14:08 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za 2015 rok
2015-06-16 15:50 Podpisanie znacznej umowy przez spółkę zależną
2015-05-19 11:51 Zawiadomienie o zejściu poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce
2015-05-08 08:01 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2015
2015-04-03 12:47 ZWZ 2.04.2015 r.Akcjonariusze powyzej 5% i uchwały
2015-03-06 17:35 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. na dzień 2 kwietnia 2015r. oraz projekty uchwał Zgromadzenia
2015-03-06 17:11 Skonsolidowany raport roczny RS 2014
2015-03-06 17:08 Raport roczny R 2014
2015-03-04 15:13 Dot. umowy zastawu na akcjach z dnia 22 marca 2006 r. zawartej przez Stalexport Autostrady S.A. (jako zastawca) oraz umowy zastawu na rachunku z dnia 22 marca 2006 r. zawartej przez Stalexport Autoroute S.a.r.l (jak zastawca);
2015-02-06 13:24 Dot. umowy kredytowej zawartej przez spółkę Stalexport Autostrada Małopolska S.A. („SAM S.A.”) na finansowanie przedsięwzięcia A4 Katowice-Kraków z dnia 28 grudnia 2005 roku, zwanej dalej „Umową kredytową”
2015-01-28 11:34 Terminy przekazywania raportów okresowych 2015 r.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm