pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Sfinks SA (SFS)

Pełna nazwa SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 5A 05-500 PIASECZNO
Telefon 22 702 71 01
Prezes Sylwester Cacek
Fax 22 702 71 32
WWW www.sfinks.pl
E-mail biuro@sfinks.pl
ISIN PLSFNKS00011

Komunikaty spółki: Sfinks SA (SFS)

2006-02-13 17:09 Informacja o powołaniu osoby zarządzającej Spółką
2006-01-30 17:01 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2006 r.
2006-01-12 16:50 Informacja o zawarciu przez Spółkę aneksu do umowy znaczacej oraz aneksu do umowy zastawu
2006-01-05 17:36 Informacja o sprostowaniu informacji prasowej
2005-12-29 17:16 Informacja o zawarciu przez Spółkę aneksu do umowy o kredyt inwestycyjny.
2005-11-07 12:17 Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS 3/2005
2005-11-07 12:08 Raport kwartalny SA-Q 3/2005
2005-08-05 16:55 Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS 2/2005
2005-08-05 16:47 Raport kwartalny SA-Q 2/2005
2005-07-28 17:10 Informacja o czasowym zamknięciu Restauracji w Krakowie z powodu pożaru
2005-07-14 15:53 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej po 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
2005-07-01 17:33 Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się 30 czerwca 2005 r.
2005-07-01 17:21 Sprostowanie Raportu nr 11/2005 w sprawie Oświadczenia Spółki dotyczącego przestrzegania zasad ładu korporacyjnego
2005-07-01 16:30 Oświadczenie Spółki dotyczące przestrzegania zasad ładu korporacyjnego
2005-06-30 17:59 Oświadczenie Spółki dotyczące przestrzegania zasad ładu korporacyjnego
2005-06-29 16:36 WYKAZ AKCJONARIUSZY UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU W ZWZA
2005-06-29 15:57 WYKAZ AKCJONARIUSZY UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU W ZWZA
2005-06-29 12:46 PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ 30 CZERWCA 2005 R.
2005-06-27 18:41 POWZIĘCIE PRZEZ SPÓŁKĘ INFORMACJI O ZBYCIU AKCJI PRZEZ AKCJONARIUSZA O WIĘCEJ NIŻ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW
2005-06-22 17:18 PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ 30 CZERWCA 2005 R.
2005-06-10 18:30 Skonsolidowany raport roczny RS 2004
2005-06-10 17:57 Skonsolidowany raport roczny RS 2004
2005-06-10 17:43 Raport roczny R 2004
2005-06-10 17:19 Raport roczny R 2004
2005-06-08 14:33 Termin i porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2005-06-08 14:32 Termin i porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2005-05-05 17:47 Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS 1/2005
2005-05-05 17:37 Raport kwartalny SA-Q 1/2005
2005-04-26 17:21 Powzięcie przez Spółkę informacji o nabyciu akcji Spółki prze AIG Powszechne Towarzystwo Emerytalne
2005-04-22 17:20 Powzięcie przez Spółkę informacji o zbyciu akcji przez osobę nadzorującą Spółkę

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm