pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Police SA (PCE)

Pełna nazwa GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. KUŹNICKA 1 72-010 POLICE
Telefon (091) 317-17-17
Prezes Wojciech Wardacki
Fax (091) 317-36-03
WWW www.zchpolice.grupaazoty.com
E-mail zchpolice@grupaazoty.com
ISIN PLZCPLC00036

Komunikaty spółki: Police SA (PCE)

2016-10-26 13:43 Podjęcie uchwały Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w sprawie nabycia akcji spółki „PDH Polska” S.A.
2016-10-17 09:35 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w dniu 12 października 2016 roku.
2016-10-12 19:35 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police" S.A. w dniu 12 października 2016 roku.
2016-10-12 19:26 Zgłoszenie przez uprawnionego akcjonariusza projektu uchwały w trakcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police" S.A. w dniu 12 października 2016 roku.
2016-10-12 19:17 Informacja o spisaniu w koszty aktywów w spółce zależnej AFRIG S.A.
2016-10-04 13:20 Podpisanie listu intencyjnego.
2016-09-23 16:00 Informacje dotyczące udzielenia pożyczki spółce zależnej AFRIG S.A.
2016-09-20 13:08 Podpisanie aneksów do umów kredytowych z PKO BP S.A.
2016-09-13 14:48 Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. zwołanego na dzień 12 października 2016 roku.
2016-09-13 14:44 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police" S.A.
2016-08-24 06:52 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
2016-08-05 14:47 Informacje dotyczące koncesji poszukiwawczych spółki zależnej AFRIG S.A.
2016-07-22 17:14 Odpis aktualizujący wartość bilansową należności od spółki zależnej AFRIG S.A.
2016-07-15 19:32 Odwołanie i powołanie Członka Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
2016-07-13 15:55 Odpowiedzi na pytania zadane podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 30 czerwca 2016 roku.
2016-07-12 19:15 Oświadczenie nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej.
2016-07-12 15:53 Powołanie Członka Rady Nadzorczej.
2016-07-04 14:50 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku.
2016-07-01 14:30 Uchwały powzięte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku.
2016-06-30 18:25 Powołanie Członków Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police” S.A. na VII kadencję.
2016-06-28 18:40 Informacja o niekorygowaniu sprawozdań finansowych za 2015 r.
2016-06-27 22:23 Ujawnienie informacji o stanowisku biegłego rewidenta.
2016-06-27 15:22 Odwołanie i powołanie Członka Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
2016-06-02 23:16 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 r.
2016-06-02 23:14 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police" S.A.
2016-06-02 19:23 Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie weryfikacji zmiany wniosku w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2015.
2016-05-30 19:58 Zmiana rekomendacji Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy.
2016-05-30 19:53 Ujawnienie informacji poufnej o błędach sprawozdań za 2015 r.
2016-05-11 06:40 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016
2016-04-29 18:17 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm