pieniadz.pl

Police SA
Podjęcie uchwały Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w sprawie nabycia akcji spółki „PDH Polska” S.A.

26-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 53 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-26
Skrócona nazwa emitenta
POLICE
Temat
Podjęcie uchwały Zarządu spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. w sprawie nabycia akcji spółki "PDH Polska" S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. _dalej: "Spółka"_ informuje, iż w dniu 25 października 2016 roku podjął uchwałę w sprawie nabycia 12 000 000 sztuk akcji imiennych nowej emisji serii B spółki "PDH Polska" S.A.

Na mocy podjętej uchwały postanawia się nabyć 12 000 000 sztuk akcji imiennych nowej emisji serii B spółki "PDH Polska" S.A. _objęcie_ o wartości nominalnej i emisyjnej 10 zł każda, o łącznej wartości 120 000 000,00 zł _słownie: sto dwadzieścia milionów złotych 00/100_, które zostaną opłacone środkami pieniężnymi w następujący sposób:
a. 68 000 000,00 zł _słownie: sześćdziesiąt osiem milionów złotych 00/100_ do dnia 10.12.2016 r.
b. 52 000 000,00 zł _słownie: pięćdziesiąt dwa miliony złotych 00/100_ do dnia 31.12.2017 r.

Nabycie wyżej wskazanych akcji nastąpi poprzez ich objęcie przez Spółkę w podwyższonym kapitale zakładowym "PDH Polska" S.A.

Jednocześnie Spółka informuje, iż w celu realizacji postanowień podjętej uchwały Zarząd wystąpi do Rady Nadzorczej Spółki o wyrażenie stosownej zgody.


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm._.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm