pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: PGE (PGE)

Pełna nazwa PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. MYSIA 2 00-496 WARSZAWA
Telefon (22) 340 11 77
Prezes Henryk Baranowski
Fax (22) 6285964
WWW www.gkpge.pl
E-mail ipo@pgesa.pl
ISIN PLPGER000010

Komunikaty spółki: PGE (PGE)

2016-10-25 17:18 Szacunek wybranych danych finansowych za 9 miesięcy 2016 r.
2016-10-19 17:22 Dane operacyjne i sprzedażowe za okres: styczeń-wrzesień 2016 r.
2016-09-19 17:25 Dane operacyjne i sprzedażowe za okres: styczeń-sierpień 2016 r.
2016-09-16 15:47 Złożenie wraz z partnerami wstępnej oferty na zakup aktywów EDF w Polsce.
2016-09-12 17:34 Wniesienie pozwu o stwierdzenie nieważności uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2016 r.
2016-09-12 17:23 Informacja dotycząca szacunku należnego podatku w związku z podniesieniem kapitału spółki.
2016-09-09 16:06 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w dniu 5 września 2016 r.
2016-09-06 14:12 Przyjęcie i zatwierdzenie aktualizacji strategii Grupy PGE
2016-09-06 11:53 Zmiany Statutu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
2016-09-06 11:40 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
2016-09-06 11:21 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
2016-09-05 11:25 Powołanie członka Rady Nadzorczej
2016-08-22 17:24 Dane operacyjne i sprzedażowe za okres: styczeń-lipiec 2016 r.
2016-08-11 17:53 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
2016-08-11 17:04 Korekta raportu okresowego za I półrocze 2016 r.
2016-08-09 20:23 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
2016-08-09 20:01 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
2016-08-09 18:50 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
2016-07-29 18:31 Wniosek akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2016-07-29 18:24 Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie korekt rekompensat KDT za rok 2015
2016-07-27 17:24 Szacunek wybranych danych finansowych za I półrocze 2016 r. oraz informacja o wpływie zdarzeń jednorazowych o charakterze niegotówkowym na skonsolidowane wyniki finansowe okresu.
2016-07-20 17:24 Dane operacyjne i sprzedażowe za okres: styczeń-czerwiec 2016 r.
2016-07-05 18:39 Informacja o wyniku testów na utratę wartości aktywów przeprowadzonych w segmencie Energetyki Odnawialnej.
2016-07-04 15:12 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w dniu 28 czerwca 2016 r.
2016-06-29 12:46 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
2016-06-28 14:47 Informacja o podziale zysku za rok obrotowy 2015
2016-06-20 17:27 Dane operacyjne i sprzedażowe za okres: styczeń-maj 2016 r.
2016-06-01 18:43 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
2016-06-01 18:31 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
2016-05-24 16:16 Wniosek Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w zakresie podziału zysku za 2015 r.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm