pieniadz.pl

MOJ SA
Transakcje ze spółką Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A.

04-04-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2016
Data sporządzenia: 2016-04-04
Skrócona nazwa emitenta
MOJ S.A.
Temat
Transakcje ze spółką Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki MOJ S.A. w Katowicach informuje, że w dniu dzisiejszym tj.04 kwietnia 2016 roku, Spółka w ramach współpracy ze spółką Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. przyjęła do realizacji _z przeznaczeniem dla Oddziału Kuźnia Osowiec_ siedem zamówień o łącznej wartości 641,8 tys. zł. Przedmiotem tych zamówień są odkuwki ogniwa płaskiego , półogniw , obejmy kutej. Wartość złożonych zamówień przez tego kontrahenta w okresie od 23 lipca 2015 r._ data raportu bieżącego nr.17/2015 informującego o zawarciu umowy znaczącej_ do dnia dzisiejszego tj.04 kwietnia 2016 roku _włączając powyższe zamówienia_ wyniosła łącznie 3 747,4 tys zł. Przedmiotem tych zamówień były głównie odkuwki: zamka, półogniwa, ogniwa i zgrzebła. Termin płatności dla w/w zamówień jest ustalony na 60 dni od daty wystawienia faktury. Za kryterium uznania za umowę znaczącą przyjęto wartość 10% kapitału własnego Emitenta, który na dzień 31.12.2015 r. wynosił 36 866 tys. zł. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. z 2009r. Nr 33, poz. 259 z pózn. zm_.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-04-21

+ więcej
  • EUR euro 4,5567 +0,06%  +0,26gr
  • USD dolar 3,7950 +0,56%  +2,13gr
  • GBP funt 5,2862 +0,20%  +1,07gr
  • CHF frank 4,1325 +0,16%  +0,68gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm