pieniadz.pl

MOJ SA
Transakcje ze spółką Karbon 2 Sp.z o. o.

17-03-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2016
Data sporządzenia: 2016-03-17
Skrócona nazwa emitenta
MOJ S.A.
Temat
Transakcje ze spółką Karbon 2 Sp.z o. o.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki MOJ S.A. w Katowicach informuje, że w dniu wczorajszym tj.16.03. 2016 roku, Spółka w ramach współpracy ze spółką Karbon 2 Sp. z o. o. wystawiła _z przeznaczeniem dla Oddziału Kuźnia Osowiec_ zamówienie na dostawę surowca o łącznej wartości 44,6 tys. zł. Przedmiotem tych zamówień jest surowiec do produkcji zgrzebeł oraz półogniw. Wartość złożonych zamówień u tego kontrahenta na materiały do produkcji dla Oddziału Kuźnia Osowiec _pręty_ oraz Wydziału Konstrukcji Stalowych _kątowniki_ w okresie od 5.08 2015 r.
_ data opublikowania rap.bieżącego nr 18/2015 o transakcjach ze spółką Karbon 2 Sp. z o. o._ do dnia wczorajszego tj. 16.03. 2016 roku _włączając powyższe zamówienia_ wyniosła łącznie 3 698 tys zł. Przedmiotem tych zamówień były surowce do produkcji odkuwek: zamka, półogniw, ogniw i odkuwki zgrzebeł oraz słupów dla energetyki. Za kryterium uznania za umowę znaczącą przyjęto wartość 10% kapitału własnego Emitenta. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. z 2009r. Nr 33, poz. 259 z pózn. zm_.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-04-22

+ więcej
  • EUR euro 4,5562 -0,01%  -0,05gr
  • USD dolar 3,7885 -0,17%  -0,65gr
  • GBP funt 5,2655 -0,39%  -2,07gr
  • CHF frank 4,1354 +0,07%  +0,29gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm