pieniadz.pl

MOJ SA
Powołanie Prezesa Zarządu.

01-02-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2016
Data sporządzenia: 2016-02-01
Skrócona nazwa emitenta
MOJ S.A.
Temat
Powołanie Prezesa Zarządu.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Rada Nadzorcza Spółki MOJ S.A. w Katowicach informuje , że na posiedzeniu w dniu 01.02 2016 roku na podstawie art.368 § 4 kodeksu spółek handlowych oraz §27 ust 2 pkt 7 Statutu Spółki powołał na funkcję Prezesa Zarządu obecnej III (trzeciej) kadencji powierzając mu równocześnie obowiązki Dyrektora Naczelnego spółki MOJ S.A. Pana Romana Jerzego Łoja ze skutkiem na dzień 01 lutego 2016 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędacego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009r. Nr 33, poz. 259)

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-04-21

+ więcej
  • EUR euro 4,5567 +0,06%  +0,26gr
  • USD dolar 3,7950 +0,56%  +2,13gr
  • GBP funt 5,2862 +0,20%  +1,07gr
  • CHF frank 4,1325 +0,16%  +0,68gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm