pieniadz.pl

MOJ SA
Odwołanie osoby zarządzającej.

01-02-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2016
Data sporządzenia: 2016-02-01
Skrócona nazwa emitenta
MOJ S.A.
Temat
Odwołanie osoby zarządzającej.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Rada Nadzorcza Spółki MOJ S.A. w Katowicach informuje , że na posiedzeniu w dniu 01.02 2016 roku na podstawie art.368 § 4 kodeksu spółek handlowych oraz §27 ust 2 pkt 7 Statutu Spółki przyjęła rezygnację z funkcji Wiceprezesa Zarządu , Dyrektora Technicznego spółki MOJ S.A. Pana Henryka Kołodzieja ze skutkiem na dzień 01 lutego 2016 roku. Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędacego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009r. Nr 33, poz. 259)

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-04-21

+ więcej
  • EUR euro 4,5567 +0,06%  +0,26gr
  • USD dolar 3,7950 +0,56%  +2,13gr
  • GBP funt 5,2862 +0,20%  +1,07gr
  • CHF frank 4,1325 +0,16%  +0,68gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm