pieniadz.pl

MOJ SA
Transakcje ze spółką AAE Global Trans Spedition Sp. z o. o.

30-11-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2015
Data sporządzenia: 2015-11-30
Skrócona nazwa emitenta
MOJ S.A.
Temat
Transakcje ze spółką AAE Global Trans Spedition Sp. z o. o.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd MOJ S.A. w Katowicach informuje , że w dniu dzisiejszym w ramach współpracy ze spółką AAE Global Trans Spedition Sp. z o. o. z Katowic otrzymał potwierdzenie przyjęcia zamówienie na dostawę poliamidu na kwotę 2 505 tys. zł. przeznaczonego na eksport do Czech. Wartość złożonych zamówień u tego kontrahenta w okresie od 5.08.2015 (publikacja RB 19/2015) do dnia dzisiejszego (włączając powyższe zamówienie) wyniosła łącznie 5 994,3 tys zł. Przedmiotem tych zamówień były zakupy poliamidu . Za kryterium uznania za umowę znaczącą przyjęto wartość 10% kapitału własnego Emitenta, który na dzień 30.09.2015r. wynosił 37 332 tys. zł. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009r. Nr 33, poz. 259 z pózn. zm).

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-04-21

+ więcej
  • EUR euro 4,5567 +0,06%  +0,26gr
  • USD dolar 3,7950 +0,56%  +2,13gr
  • GBP funt 5,2862 +0,20%  +1,07gr
  • CHF frank 4,1325 +0,16%  +0,68gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm