pieniadz.pl

MNI SA
Powołanie Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

23-09-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-23
Skrócona nazwa emitenta
MNI
Temat
Powołanie Członka Rady Nadzorczej Emitenta.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Zarząd MNI S.A. _dalej "Spółka", "Emitent"_ niniejszym informuje, że w dniu 22 września 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej Emitenta Pana Andrzeja Dobczyńskiego.

Pan Adam Dobczyński jest absolwentem Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej.
Od roku 2008 specjalizuje się w obsłudze prawnej, w negocjacjach umów najmu oraz w odzyskiwaniu wierzytelności. W roku 2014 współpracował z Kancelarią Prawna Lorica Iuris. W latach 2015-2016 st. ds. egzekucji w III O/Warszawa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Od maja 2016 roku - Zastępca kierownika Biura Pomocy Prawnej w Mazowieckim Oddziale Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża.
Od czerwca 2016 roku Sekretarz Rady Nadzorczej Lark.pl SA.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Adam Dobczyński :
• nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec MNI S.A. z siedzibą w Warszawie oraz spółek Grupy Kapitałowej MNI jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,

•nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 22_ rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-02-24

+ więcej
  • EUR euro 4,5176 +0,18%  +0,83gr
  • USD dolar 3,7145 +0,08%  +0,28gr
  • GBP funt 5,2607 +0,60%  +3,13gr
  • CHF frank 4,0959 -0,72%  -2,99gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm