pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: MNI SA (MNI)

Pełna nazwa MNI SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. PLAC TRZECH KRZYŻY 3 00-535 WARSZAWA
Telefon (22) 583-37-44 (21)
Prezes Marek Południkiewicz
Fax (022) 627-09-14
WWW www.mni.pl
E-mail sekretariat@mni.pl
ISIN PLSZPTL00010

Komunikaty spółki: MNI SA (MNI)

2016-10-18 16:40 Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta.
2016-10-13 13:39 Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta.
2016-10-01 20:44 Informacja Zarządu MNI SA.
2016-09-23 07:56 Powołanie Członka Rady Nadzorczej Emitenta.
2016-09-23 07:51 Akcjonariusze posiadający ponad 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 22 września 2016 roku.
2016-09-23 07:46 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MNI S.A. w dniu 22 września 2016 roku.
2016-08-30 19:52 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
2016-08-26 19:44 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 22 września 2016 r
2016-07-25 21:26 Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta.
2016-07-11 19:26 Aktualizacja informacji Emitenta w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2014.
2016-07-01 14:23 Akcjonariusze posiadający ponad 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 30 czerwca 2016 roku.
2016-07-01 09:12 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie MNI S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku.
2016-06-29 18:37 Złożenie pozwu o zapłatę na rzecz MNI S.A. wierzytelności w kwocie przekraczającej 10% kapitałów własnych Emitenta.
2016-06-29 18:26 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Emitenta
2016-06-17 21:31 Rejestracja zmiany łącznej liczby akcji Emitenta oraz zmiana stanu posiadania akcji własnych.
2016-06-11 19:38 Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MNI S.A. na żądanie akcjonariusza Spółki.
2016-06-03 21:48 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Emitenta.
2016-06-03 08:45 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 30 czerwca 2016r.
2016-05-20 13:53 Wystąpienie Emitenta do Zarządu Hyperion S.A. z żądaniem sprostowania informacji zawartych w raportach rocznych tej spółki za rok 2015 (korekta - pełny tytuł raportu)
2016-05-20 13:39 Wystąpienie Emitenta do Zarządu Hyperion S.A. z żądaniem sprostowania informacji zawartych
2016-05-17 19:31 Aktualizacja informacji Emitenta w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2014.
2016-05-17 19:26 Zawiadomienie o zwiększeniu udziału powyżej progu 10% w ogólnej liczbie głosów na WZ Emitenta.
2016-05-16 20:04 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016
2016-05-11 20:17 Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego Emitenta.
2016-05-09 17:23 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego Emitenta za I kwartał 2016 r.
2016-04-29 21:25 Skonsolidowany raport roczny RS 2015
2016-04-29 21:23 Raport roczny R 2015
2016-04-19 14:45 Informacja Emitenta w przedmiocie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2014
2016-03-02 22:18 Informacja Emitenta w przedmiocie zakończenia postępowania układowego.
2016-02-29 21:27 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2015

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm