pieniadz.pl

MNI SA
Informacja Zarządu MNI SA.

01-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-01
Skrócona nazwa emitenta
MNI
Temat
Informacja Zarządu MNI SA.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd MNI SA _dalej Spółka, Emitent_ niniejszym informuje, że w dniu 30 września 2016 roku Spółka podpisała, jako dotychczasowy poręczyciel, porozumienie regulujące spłatę zadłużenia z tytułu roszczeń BZ WBK, wynikających z umowy kredytu i linii gwarancyjnej dotyczącej kredytów inwestycyjnych i w rachunkach bieżących, udzielonym podmiotom z Grupy Kapitałowej Lark.pl w łącznej kwocie 59.000.000 zł, zawartej w dniu 29 grudnia 2011 roku, a następnie zmienionej aneksem dnia 28 lutego 2013 roku.

O zawarciu w/w umowy i aneksu spółka Lark.pl SA _na dzień ich zawarcia MIT Mobile Internet Technology SA_ informowała raportami bieżącymi, odpowiednio nr 113/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku i nr 9/2013 z dnia 1 marca 2013 roku.

Emitent jest największym akcjonariuszem spółki Lark.pl SA i na dzień przekazania niniejszego raportu posiada 8.999.946 akcji Lark.pl S.A. stanowiących 56,37% kapitału zakładowego tej spółki, które uprawniają do 8.999.946 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 56,31% w ogólnej liczbie głosów.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-04-21

+ więcej
  • EUR euro 4,5567 +0,06%  +0,26gr
  • USD dolar 3,7950 +0,56%  +2,13gr
  • GBP funt 5,2862 +0,20%  +1,07gr
  • CHF frank 4,1325 +0,16%  +0,68gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm