pieniadz.pl

Kredyt Inkaso SA
Powołanie osoby zarządzającej oraz rezygnacja prokurenta

28-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 86 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-28
Skrócona nazwa emitenta
KREDYT INKASO S.A.
Temat
Powołanie osoby zarządzającej oraz rezygnacja prokurenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_ informuje, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22 i § 28 rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zm._, że Rada Nadzorcza Spółki _"RN"_, podczas obrad w ramach posiedzenia zwołanego na dzień 28 października 2016 r. w siedzibie Spółki, powołała na okres wspólnej trzyletniej kadencji obejmującej lata 2016-2019, Pana Piotra Andrzeja Podłowskiego - na funkcję Wiceprezesa Zarządu, ze skutkiem na dzień 1 listopada 2016 r.

Szczegółowe informacje o powołanej w skład Zarządu osobie zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Uzupełnienie składu zarządu nastąpiło w związku z rezygnacją Pana Jana Pawła Lisickiego o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 83/2016 z dnia 10 października 2016 r.

Jednocześnie w związku z ww. powołaniem, Spółka informuje o złożeniu rezygnacji Pana Piotra Podłowskiego ze sprawowania funkcji prokurenta Spółki ze skutkiem na koniec dnia 31 października 2016 r.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm