pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Kredyt Inkaso SA (KRI)

Pełna nazwa KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. DOMANIEWSKA 39 02-672 WARSZAWA
Telefon 022) 212 57 00
Prezes Paweł Szewczyk
Fax (022) 212 57 57
WWW www.kredytinkaso.pl
E-mail sekretariat@kredytinkaso.pl
ISIN

Komunikaty spółki: Kredyt Inkaso SA (KRI)

2016-11-03 16:18 Informacja o złożeniu przez akcjonariusza Spółki wniosku do sądu rejestrowego o wyznaczenie dla Spółki rewidenta do spraw szczególnych
2016-10-28 18:47 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
2016-10-28 18:40 Powołanie osoby zarządzającej oraz rezygnacja prokurenta
2016-10-27 19:36 Emisja obligacji serii A2
2016-10-19 11:21 Wybór osób pełniących funkcje w Radzie Nadzorczej.
2016-10-10 17:25 Rezygnacja osoby zarządzającej
2016-10-10 16:34 Rozliczenie emisji obligacji serii A1
2016-10-06 19:59 Warunkowy przydział obligacji serii A1
2016-10-06 11:09 Informacje udzielone akcjonariuszowi poza Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem na podstawie Art. 428 §5 kodeksu spółek handlowych
2016-10-04 18:00 Wykaz akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 29 września 2016 r. oraz podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 3 października 2016 r. wznowionego po przerwie
2016-10-03 18:47 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wznowione po przerwie w dniu 3 października 2016 r., oraz informacja o zgłoszonych sprzeciwach do uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2016-10-03 18:42 Zmiana warunków emisja obligacji serii A1
2016-10-03 10:47 Informacje udzielone akcjonariuszowi poza Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem na podstawie art. 428 §5 kodeksu spółek handlowych
2016-09-29 19:37 Powołanie osób nadzorujących
2016-09-29 19:33 Ogłoszenie przerwy w obradach, treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 września 2016 r. przed zarządzeniem przerwy oraz informacja o zgłoszonych sprzeciwach do uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i o punkt
2016-09-29 10:11 Opinia Zarządu Spółki dotycząca wniosku akcjonariusza Spółki w sprawie powołania rewidentów do spraw szczególnych
2016-09-28 18:46 Emisja obligacji serii A1
2016-09-09 19:59 Zawiadomienie o pośrednim nabyciu powyżej 50% udziału w ogólnej liczbie głosów w Kredyt Inkaso S.A..
2016-09-09 19:53 Informacja o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 września 2016 r. w związku z wnioskiem akcjonariusza Spółki; projekty uchwał
2016-09-09 17:45 Zawiadomienie o nabyciu powyżej 50% udziału w ogólnej liczbie głosów w Kredyt Inkaso S.A.
2016-09-09 12:51 Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 września 2016 r.
2016-09-07 16:12 Zawiadomienie o zmniejszeniu poniżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów w Kredyt Inkaso S.A
2016-09-06 15:42 Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR
2016-09-05 18:45 Zawiadomienie o zmniejszeniu poniżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów w Kredyt Inkaso S.A.
2016-09-05 18:41 Wykup obligacji serii U03 w celu ich umorzenia/spłata całości zobowiązań wynikających z emisji obligacji
2016-09-02 16:31 Zawiadomienie o zmniejszeniu poniżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów w Kredyt Inkaso S.A.
2016-09-01 16:58 Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso S.A. oraz projekty uchwał.
2016-08-29 18:07 Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015/2016.
2016-08-18 18:59 Skierowanie roszczenia odszkodowawczego znacznej wartości na drogę sądową
2016-08-16 20:51 Aktualizacja z dnia 16 sierpnia 2016 r. stanowiska Zarządu KREDYT INKASO S.A. z dnia 4 sierpnia 2016 r. dotyczącego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji KREDYT INKASO S.A., ogłoszonego w dniu 26 lipca 2016 r. przez WPEF VI Holding V B.V. z s

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm