pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Kino Polska TV SA (KPL)

Pełna nazwa KINO POLSKA TV SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. PUŁAWSKA 61 02-595 WARSZAWA
Telefon 22 356 74 00
Prezes Bogusław Kisielewski
Fax 22 356 74 01
WWW www.kinopolska.pl
E-mail sekretariat@kinopolska.pl

Komunikaty spółki: Kino Polska TV SA (KPL)

2016-10-25 17:15 Zawarcie umowy pomiędzy EmiTel Sp. z o.o. a spółką zależną Emitenta
2016-10-24 15:23 Podpisanie umowy z brokerem reklamowym przez spółkę zależną Emitenta
2016-10-19 09:10 Wybór brokera reklamowego przez spółkę zależną Emitenta
2016-10-06 16:07 Akceptacja warunków umowy pomiędzy EmiTel Sp. z o.o. a spółką zależną Emitenta
2016-09-05 11:13 Nabycie udziałów w kapitale zakładowym Cable Television Networks & Partners Sp. z o.o.
2016-08-25 17:51 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
2016-07-14 16:23 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
2016-07-11 08:20 Prognoza wyników finansowych Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. na rok 2016
2016-06-21 17:07 Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego Cable Television Networks & Partners Sp. z o.o.
2016-06-08 17:58 Zawarcie umowy znaczącej
2016-05-30 19:21 Wypowiedzenie umowy znaczącej
2016-05-23 17:47 Przyjęcie przez Kino Polska TV S.A. oferty objęcia nowych udziałów w spółce Cable Television Networks & Partners Sp. z o.o.
2016-05-16 19:26 Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. uchwały w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2015 i lata ubiegłe
2016-05-16 19:11 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kino Polska TV S.A. w dniu 16 maja 2016 r.
2016-05-16 19:05 Treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A. w dniu 16 maja 2016 r.
2016-05-12 20:12 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016
2016-04-19 17:41 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A.
2016-04-15 15:15 Opinia Rady Nadzorczej Kino Polska TV S.A. w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy za rok 2015
2016-03-29 18:16 Wejście w życie umowy inwestycyjnej pomiędzy Kino Polska TV S.A. a Polską Fundacją Wspierania Rozwoju Komunikacji Elektronicznej „PIKSEL”
2016-03-18 19:06 Utrzymanie w mocy decyzji w sprawie przyznania koncesji na rozpowszechnianie programu „ZoomTV” w ramach multipleksu ósmego
2016-03-17 23:58 Wniosek Zarządu Spółki w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2015
2016-03-17 23:54 Skonsolidowany raport roczny RS 2015
2016-03-17 23:45 Raport roczny R 2015
2016-03-03 18:23 Zawarcie umowy znaczącej z Polsat Media Biuro Reklamy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
2016-03-01 18:24 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Kino Polska TV S.A. w dniu 1 marca 2016 r., godz. 11:00
2016-03-01 18:22 Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Kino Polska TV S.A.
2016-03-01 18:18 Treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A. w dniu 1 marca 2016 r., godz. 11:00
2016-02-29 20:28 Aneks do umowy znaczącej
2016-02-26 16:56 Zawarcie umowy sprzedaży udziałów TV Okazje Sp. z o.o.
2016-02-04 11:54 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kino Polska TV S.A.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm