pieniadz.pl

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2016

03-11-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2016
kwartał / rok
_zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._
dla banków
_rodzaj emitenta_
za 3 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSFF
w walucie
data przekazania: 2016-11-03
ING BANK ŚLĄSKI SA
_pełna nazwa emitenta_
INGBSK Banki _ban_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
40-086 KATOWICE
_kod pocztowy_ _miejscowość_
SOKOLSKA 34
_ulica_ _numer_
032 3578592 032 3577092
_telefon_ _fax_
marzena.radys@ingbank.pl www.ing.pl
_e-mail_ _www_
6340135475 271514909
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
I. Przychody z tytułu odsetek 2 906,7 2 693,5 665,3 647,7
II. Przychody z tytułu prowizji 883,4 848,1 202,2 203,9
III. Wynik na działalności podstawowej 3 202,5 2 824,5 733,0 679,2
IV. Wynik brutto 1 295,9 1 136,2 296,6 273,2
V. Wynik netto przypadający akcjonariuszom ING Banku Śląskiego S.A. 998,1 921,3 228,5 221,5
VI. Wynik netto przypadający akcjonariuszom niekontrolującym 0,0 0,1 0,0 0,0
VII. Przepływy pieniężne netto -2 003,8 -698,1 -458,7 -167,9
VIII. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł / EUR_ 7,67 7,08 1,76 1,70
IX. Aktywa razem 116 550,0 108 893,1 27 029,2 25 552,8
X. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom ING Banku Śląskiego S.A. 10 976,7 10 677,9 2 545,6 2 505,7
XI. Kapitał zakładowy 130,1 130,1 30,2 30,5
XII. Udziały niekontrolujące 2,3 2,6 0,5 0,6
XIII. Liczba akcji 130 100 000 130 100 000
XIV. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EUR_ 84,37 82,07 19,57 19,26
XV. Łączny współczynnik kapitałowy _w %_ 14,8% 13,7%


Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego
sprawozdania z sytuacji finansowej _punkty IX-XIV_ oraz łączny
współczynnik kapitałowy zaprezentowano na koniec bieżącego kwartału i
koniec poprzedniego roku obrotowego. Wartości w EUR są wykazane w
milionach.W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-12-08

+ więcej
  • EUR euro 4,3303 -0,07%  -0,31gr
  • USD dolar 4,0181 -0,04%  -0,18gr
  • GBP funt 5,0458 -0,27%  -1,39gr
  • CHF frank 4,5913 -0,25%  -1,14gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm