pieniadz.pl

Informacja dotycząca otrzymania przez ING Bank Śląski S.A. decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o identyfikacji Banku jako innej instytucji o znaczeniu systemowym i nałożenie na Bank bufora innych instytucji o znaczeniu systemowym.

10-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2016
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
INGBSK
Temat
Informacja dotycząca otrzymania przez ING Bank Śląski S.A. decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o identyfikacji Banku jako innej instytucji o znaczeniu systemowym i nałożenie na Bank bufora innych instytucji o znaczeniu systemowym.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. _"Bank"_, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2016 z dnia 10 sierpnia 2016 r. oraz raportu bieżącego nr 32/2016 z dnia 19 sierpnia 2016 r., informuje, że w dniu 10 października 2016 r. Bank otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego _"KNF"_ w sprawie identyfikacji Banku jako innej instytucji o znaczeniu systemowym i nałożeniu na Bank na zasadzie indywidualnej i skonsolidowanej bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym, którego wartość wynosi 0,50% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko obliczonej na dzień 31 grudnia 2015 r. zgodnie z art. 92 ust. 3 rozporządzenia UE nr 575/2013.

Zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym z dnia 5 sierpnia 2015 r., decyzja KNF jest natychmiast wykonalna.

Na dzień sporządzenia raportu Bank spełniał wymagania KNF w zakresie minimalnych współczynników kapitałowych, zarówno w ujęciu indywidualnym jak i skonsolidowanym.

Podstawa prawna: art.17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. _Rozporządzenie MAR_.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-12-08

+ więcej
  • EUR euro 4,3303 -0,07%  -0,31gr
  • USD dolar 4,0181 -0,04%  -0,18gr
  • GBP funt 5,0458 -0,27%  -1,39gr
  • CHF frank 4,5913 -0,25%  -1,14gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm