pieniadz.pl

Informacja dotycząca otrzymania przez ING Bank Śląski S.A. postanowienia Komitetu Stabilności Finansowej o wydaniu pozytywnej opinii w sprawie zidentyfikowania przez Komisję Nadzoru Finansowego ING Banku Śląskiego S.A., jako innej instytucji o znac

19-08-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2016
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
INGBSK
Temat
Informacja dotycząca otrzymania przez ING Bank Śląski S.A. postanowienia Komitetu Stabilności Finansowej o wydaniu pozytywnej opinii w sprawie zidentyfikowania przez Komisję Nadzoru Finansowego ING Banku Śląskiego S.A., jako innej instytucji o znaczeniu systemowym i nałożenia na Bank bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. _"Bank"_, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2016 z dnia 10 sierpnia 2016 r., informuje, że w dniu 19 sierpnia 2016 r. Bank otrzymał postanowienie Komitetu Stabilności Finansowej _"KSF"_ z dnia 10 sierpnia 2016 r., wydane na wniosek Komisji Nadzoru Finansowego _"KNF"_, na podstawie art. 39 ust. 1 i 3 w związku z art. 5 ustawy z 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym.

Stosownie do wspomnianego postanowienia, KSF wyraził pozytywną opinię w sprawie zidentyfikowania przez KNF Banku, jako innej instytucji o znaczeniu systemowym oraz w sprawie nałożenia przez KNF na Bank _na zasadzie skonsolidowanej i indywidualnej_ bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym, w wysokości równoważnej 0,50% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 rozporządzenia UE nr 575/2013.

Zgodnie z informacją przekazaną w raporcie bieżącym nr 31/2016 Bank poinformuje o zakończeniu postępowania administracyjnego prowadzonego przez KNF w sprawie zidentyfikowania Banku, jako innej instytucji o znaczeniu systemowym oraz określeniu wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym w odrębnym raporcie, po otrzymaniu takiej decyzji.

Podstawa prawna: art. 17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. _Rozporządzenie MAR_.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-12-08

+ więcej
  • EUR euro 4,3303 -0,07%  -0,31gr
  • USD dolar 4,0181 -0,04%  -0,18gr
  • GBP funt 5,0458 -0,27%  -1,39gr
  • CHF frank 4,5913 -0,25%  -1,14gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm