pieniadz.pl

Globe Trade Centre SA
Zatwierdzenie wprowadzenia akcji Globe Trade Centre S.A. do równoległego obrotu (secondary listing) na Giełdzie Papierów Wartościowych w Johannesburgu

06-07-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2016
Data sporządzenia: 2016-07-06
Skrócona nazwa emitenta
GTC
Temat
Zatwierdzenie wprowadzenia akcji Globe Trade Centre S.A. do równoległego obrotu _secondary listing_ na Giełdzie Papierów Wartościowych w Johannesburgu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Globe Trade Centre SA _"Spółka"_ niniejszym informuje, że Giełda Papierów Wartościowych w Johannesburgu, JSE Limited _"JSE"_ zatwierdziła planowane wprowadzenie akcji Spółki do równoległego obrotu _secondary listing_ na JSE w ramach sektora "Real Estate Holding and Development" _Posiadanie i zabudowa nieruchomości_, ze skutkiem od dnia rozpoczęcia notowań w dniu 18 sierpnia 2016 r. lub w zbliżonym terminie _"Data Notowania"_ z zastrzeżeniem spełnienia wymogów formalnych dla takiego wprowadzenia _"Równoległe Notowanie"_.

Skrócony Dokument Poprzedzający Notowanie _Abridged Pre-Listing Statement_, sporządzony w związku z Równoległym Notowaniem i zatwierdzony przez JSE, zostanie opublikowany w ramach serwisu informacyjnego giełdy JSE – Stock Exchange News Service _"SENS"_ przed Datą Notowania, w dniu 11 sierpnia 2016 r. lub w zbliżonym terminie.

Spółka ogłosi Datę Notowania oraz fakt rozpoczęcia notowań akcji Spółki w ramach Równoległego Notowania w odrębnym raporcie bieżącym oraz w ogłoszeniu opublikowanym za pośrednictwem SENS.

Podstawa prawna: § 35 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. _ze zmianami_ w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-09-22

+ więcej
  • EUR euro 4,5055 +0,57%  +2,55gr
  • USD dolar 3,8359 +1,04%  +3,96gr
  • GBP funt 4,9195 +0,89%  +4,36gr
  • CHF frank 4,1902 +0,82%  +3,42gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm