pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Globe Trade Centre SA (GTC)

Pełna nazwa GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA
Adres BUDYNEK NOTHUS. UL. 17 STYCZNIA 45 A 02-146 WARSZAWA
Telefon (22) 16 60 700
Prezes Thomas Kurzmann
Fax (22) 1660705
WWW www.gtc.com.pl
E-mail ir@gtc.com.pl
ISIN PLGTC0000037

Komunikaty spółki: Globe Trade Centre SA (GTC)

2016-10-14 19:26 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za trzeci kwartał 2016 rok
2016-10-13 10:19 Powzięcie wiadomości o wydaniu decyzji w przedmiocie odmowy udzielenia pozwolenia na budowę Centrum Handlowego Wilanów
2016-08-24 07:30 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
2016-08-11 08:31 Publikacja Skróconego Dokumentu Informacyjnego sporządzonego w związku z wprowadzeniem do równoległego obrotu akcji Globe Trade Centre S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Johannesburgu
2016-07-15 16:09 Refinansowanie istotnych umów kredytowych
2016-07-06 16:00 Zatwierdzenie wprowadzenia akcji Globe Trade Centre S.A. do równoległego obrotu (secondary listing) na Giełdzie Papierów Wartościowych w Johannesburgu
2016-06-14 13:07 Powołanie członka Rady Nadzorczej spółki Globe Trade Centre S.A.
2016-05-28 13:23 Powołanie członka Rady Nadzorczej spółki Globe Trade Centre S.A.
2016-05-24 17:22 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Globe Trade Centre SA
2016-05-24 17:19 : Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 maja 2016 r.
2016-05-24 17:15 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Globe Trade Cenre S.A. w dniu 24 maja 2016 r.
2016-05-19 17:23 Odwołanie Pana Klausa Helmrich z funkcji członka Rady Nadzorczej spółki Globe Trade Centre S.A.
2016-05-16 19:13 Powołanie członka Rady Nadzorczej spółki Globe Trade Centre S.A. na kolejną kadencję
2016-05-12 06:55 QSr
2016-05-05 15:54 Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze transgranicznego połączenia GTC S.A. z jej spółką zależną, tj. GTC Real Estate Investments Ukraine B.V. z siedzibą w Amsterdamie (Holandia).
2016-05-05 15:51 Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze transgranicznego połączenia GTC S.A. z jej spółką zależną, tj. GTC RH B.V. z siedzibą w Amsterdamie (Holandia).
2016-04-22 20:07 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 24 maja 2016 r.
2016-04-20 16:49 Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze transgranicznego połączenia GTC S.A. z jej spółką zależną, tj. GTC Real Estate Investments Ukraine B.V. z siedzibą w Amsterdamie (Holandia).
2016-04-20 16:46 Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze transgranicznego połączenia GTC S.A. z jej spółką zależną, tj. GTC RH B.V. z siedzibą w Amsterdamie (Holandia).
2016-03-30 15:58 Podjęcie decyzji o zamiarze transgranicznego połączenia GTC S.A. z jej spółką zależną, tj. GTC Real Estate Investments Ukraine B.V. z siedzibą w Amsterdamie (Holandia), uzgodnienie planu transgranicznego połączenia pomiędzy łączącymi się s
2016-03-30 15:56 Podjęcie decyzji o zamiarze transgranicznego połączenia GTC S.A. z jej spółką zależną, tj. GTC RH B.V. z siedzibą w Amsterdamie (Holandia), uzgodnienie planu transgranicznego połączenia pomiędzy łączącymi się spółkami oraz sporządzenie
2016-03-17 08:01 SA-R
2016-03-17 08:01 Skonsolidowany raport roczny RS 2015
2016-01-28 12:23 Zawarcie ostatecznej umowy kupna budynku biurowego Pixel w Poznaniu
2016-01-19 09:40 Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 r. oraz informacja o przekazywaniu skonsolidowanych raportów okresowych
2015-12-23 11:50 Zakup budynku biurowego Pixel w Poznaniu
2015-12-18 20:01 Zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Globe Trade Centre S.A. o co najmniej 1% otrzymane od LSREF III GTC Investments B.V. i Lone Star Real Estate Partners III, L.P.
2015-11-26 10:44 Zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Globe Trade Centre S.A. o co najmniej 1% otrzymane od LSREF III GTC Investments B.V. i Lone Star Real Estate Partners III, L.P.
2015-11-19 16:10 Zakup nieruchomości Duna Tower
2015-11-13 07:45 QSr

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm