pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Grupa Azoty SA (ATT)

Pełna nazwa GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO 8 33-101 TARNÓW
Telefon (0-14) 633-07-81 - 85
Prezes Wojciech Wardacki
Fax (0-14) 633-07-18
WWW www.grupaazoty.com
E-mail ir.tarnow@grupaazoty.com
ISIN PLZATRM00012

Komunikaty spółki: Grupa Azoty SA (ATT)

2016-11-04 13:41 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty S.A. zwołane na dzień 2 grudnia 2016 roku
2016-11-04 13:39 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. na dzień 2 grudnia 2016 roku
2016-10-12 20:54 Informacja o przewidywanym wpływie na wyniki finansowe zdarzenia o charakterze jednorazowym
2016-10-04 13:25 Podpisanie listu intencyjnego ze spółką zależną Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
2016-09-20 13:02 Podpisanie aneksów do umów kredytowych z PKO BP S.A.
2016-08-24 06:47 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
2016-07-26 18:10 Zakończenie rozmów w sprawie potencjalnych możliwości konsolidacji sektora chemiczno-nawozowego - zamknięcie opóźnienia informacji poufnej
2016-07-22 20:06 Informacja o przewidywanym wpływie na wyniki finansowe zdarzenia o charakterze jednorazowym
2016-07-18 19:09 Odpowiedzi na pytania złożone podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 5 lipca 2016 roku
2016-07-08 14:47 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Azoty S.A. zwołanym na dzień 6 czerwca 2016 roku, a kontynuującym – po przerwie - obrady w dniu 5 lipca 2016 roku
2016-07-08 12:36 Powołanie Członka Rady Nadzorczej
2016-07-05 20:55 Wznowienie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz uchwały powzięte w dniu 5 lipca 2016 roku
2016-07-05 20:36 Powołanie Członków Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty S.A. na X kadencję
2016-07-05 20:32 Zgłoszenie przez uprawnionego akcjonariusza projektu uchwały w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
2016-06-29 18:01 Decyzja o niedokonywaniu korekty skonsolidowanego sprawozdania za 2015 rok
2016-06-27 22:04 Informacja Grupy Azoty S.A. w sprawie stanowiska biegłego rewidenta
2016-06-20 14:03 Odpowiedzi na pytania złożone podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 6 czerwca 2016 roku.
2016-06-10 22:12 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji w wyniku zawartych transakcji wewnątrzgrupowych
2016-06-09 19:37 Zawiadomienie pełnomocnika do rachunku powierniczego stosownie do Art. 69 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej
2016-06-09 19:24 Zawiadomienie pełnomocnika do rachunku powierniczego stosownie do Art. 69 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej
2016-06-06 19:06 Uchwały powzięte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Azoty S.A. w dniu 6 czerwca 2016 roku
2016-06-06 15:31 Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A.
2016-06-06 13:09 Wypłata dywidendy za rok 2015
2016-06-03 17:53 Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty S.A.
2016-06-01 14:27 Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty S.A.
2016-05-31 13:18 Stanowisko Grupy Azoty S.A. w sprawie informacji przekazanej przez spółkę zależną
2016-05-25 13:52 Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty S.A.
2016-05-24 13:08 Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej 20% ogólnej liczby głosów
2016-05-24 12:44 Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej 20% ogólnej liczby głosów
2016-05-20 21:13 Odwołanie i powołanie Członków Zarządu Grupy Azoty S.A.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm