pieniadz.pl

Grupa Azoty SA
Informacja o przewidywanym wpływie na wyniki finansowe zdarzenia o charakterze jednorazowym

12-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 54 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-12
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA AZOTY SA
Temat
Informacja o przewidywanym wpływie na wyniki finansowe zdarzenia o charakterze jednorazowym
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. _dalej: "Emitent"_ przekazuje do publicznej wiadomości informację na temat przewidywanego wpływu niepieniężnego zdarzenia o charakterze jednorazowym na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Azoty S.A. za III kwartał 2016 roku.

W związku z informacją przekazaną raportem bieżącym nr 51/2016 w dniu 12 października 2016 roku przez spółkę zależną Emitenta, Grupę Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A., o wpływie zdarzenia jednorazowego na skonsolidowane wyniki spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. – tj. spisania w koszty przez jej spółkę zależną African Investment Group S.A. z siedzibą w Dakarze następujących aktywów:

• Zapasu fosforytów znajdujących się na obszarze Lam Lam w kwocie ok. 5,4 mln zł ze względu na brak wartości handlowej produktu;

• Wartości niematerialnych z tytułu poniesionych nakładów na poszukiwanie i ocenę złóż Lam Lam w kwocie ok. 10,6 mln zł oraz niezamortyzowanej wartości złoża Lam Lam w kwocie ok. 2 mln zł w konsekwencji wygaśnięcia w sierpniu 2016 roku górniczej koncesji eksploatacyjnej w obszarze Lam Lam oraz definitywnego zakończenia prac wydobywczych na tym obszarze w 2014 roku. Ze względu na brak przesłanek do prowadzenia dalszych poszukiwań nie skorzystano z możliwości wnioskowania o przedłużenie koncesji.

Emitent szacuje wpływ wyżej opisanego zdarzenia na skonsolidowany wynik Grupy Azoty S.A. na działalności operacyjnej EBIT w wysokości około 18 mln zł. Publikacja skonsolidowanego sprawozdania Grupy Azoty S.A. za III kwartał 2016 roku nastąpi w dniu 9 listopada 2016 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm._.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm