pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Famur SA (FMF)

Pełna nazwa FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. ARMII KRAJOWEJ 51 40-698 KATOWICE
Telefon (032) 35-96-350; 35-96-600
Prezes Mirosław Bendzera
Fax (032) 35-96-351
WWW www.famur.com.pl
E-mail famur@famur.com.pl
ISIN PLFAMUR00012

Komunikaty spółki: Famur SA (FMF)

2016-11-04 16:33 Wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Grupy FAMUR za III kwartały 2016 r.
2016-10-05 16:16 Zawarcie umowy na dostawę kompleksu ścianowego do kopalni Nowe Brzeszcze Grupa Tauron sp. z o.o.
2016-09-20 20:06 Wejśćie w życie kontraktu - „MINI MARITZA IZTOK” EAD
2016-09-16 16:47 Wybór najkorzystniejszej oferty na dostawę kompleksu ścianowego do kopalni Nowe Brzeszcze Grupa Tauron
2016-08-30 16:17 Zawarcie umowy z Nowe Brzeszcze Grupa Tauron sp. z o.o. Zakład Górniczy Brzeszcze
2016-08-26 19:42 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
2016-08-09 10:36 Zamiar zawarcia umowy z Nowe Brzeszcze Grupa Tauron sp. z o.o. Zakład Górniczy Brzeszcze
2016-08-05 17:00 Dopuszczenie do obrotu akcji serii C
2016-08-02 17:59 Szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za I połrocze 2016 r.
2016-07-28 14:56 Rejestracja akcji serii C FAMUR S.A. w KDPW
2016-07-04 13:49 Zarejestrowanie przez sąd połączenia Emitenta ze spółką Elgór + Zamet sp. z o.o.
2016-06-28 14:38 Powołanie osoby nadzorującej - uzupełnienie
2016-06-24 16:46 Treść uchwał podjętych podczas ZWZ FAMUR S.A. w dniu 24 czerwca 2016 r.
2016-06-24 16:42 Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZ FAMUR S.A. w dniu 24 czerwca 2016 r.
2016-06-24 16:38 Zawarcie umowy znaczącej z ICBC
2016-06-21 16:38 Informacja poufna
2016-06-21 16:28 Zgłoszenie przez uprawnionego akcjonariusza projektu uchwały do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
2016-06-21 16:21 Korekta raportu bieżącego nr 31/2016 z dnia 17 czerwca 2016
2016-06-17 14:59 Rezygnacja osoby nadzorującej
2016-06-16 15:36 Powołanie Zarządu na kolejną kadencję
2016-06-16 15:33 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Emitenta
2016-05-25 17:25 Projekty uchwał na ZWZ
2016-05-25 17:23 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
2016-05-23 15:49 Zawarcie umowy znaczącej z „MINI MARITZA IZTOK” EAD
2016-05-20 15:51 Treść uchwał podjętych podczas NWZ FAMUR S.A. w dniu 20 maja 2016 r.
2016-05-20 15:29 Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZ FAMUR S.A. w dniu 20 maja 2016 r.
2016-05-16 17:35 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016
2016-05-13 17:00 Kontrakt dla OAO Kopalni Kyrgajska - zwiększenie wartości umowy
2016-05-05 16:37 Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia
2016-04-29 17:52 Skonsolidowany raport roczny RS 2015

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm