pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Eurocash SA (EUR)

Pełna nazwa EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. WIŚNIOWA 11 62-052 KOMORNIKI
Telefon (061) 651-33-13; 651-33-00
Prezes Luis Amaral
Fax (061) 651-33-04
WWW www.eurocash.com.pl
E-mail eurocash@eurocash.com.pl
ISIN PLEURCH00011

Komunikaty spółki: Eurocash SA (EUR)

2016-10-07 16:14 Aneks do Przedwstępnej Umowy Sprzedaży Udziałów spółki "Polska Dystrybucja Alkoholi Sp. z o.o."
2016-08-23 08:47 Korekta raportu okresowego Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
2016-08-19 00:07 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
2016-07-12 10:52 Liczba akcji dopuszczonych do obrotu giełdowego
2016-06-07 08:44 Liczba akcji dopuszczonych do obrotu giełdowego
2016-05-31 18:31 Wypłata dywidendy za rok 2015
2016-05-13 00:59 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016
2016-05-12 17:37 Liczba akcji objętych dywidendą
2016-04-28 22:18 Informacja otrzymana od osoby obowiązanej do przekazania informacji
2016-04-28 11:10 Korekta raportu bieżącego nr 11/2016
2016-04-19 18:34 Powołanie członków Rady Nadzorczej Eurocash S.A. na kolejną kadencję
2016-04-19 18:25 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EUROCASH S.A.
2016-04-19 18:22 Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROCASH S.A.
2016-04-19 18:19 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EUROCASH S.A.
2016-04-12 15:30 Informacja otrzymana od osoby obowiązanej do przekazania informacji
2016-04-07 10:17 Projekt uchwały dotyczącej sprawy objętej pkt 15 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19 kwietnia 2016r.
2016-04-06 23:59 Liczba akcji dopuszczonych do obrotu giełdowego
2016-04-02 09:09 Kandydatura Pana Hansa-Joachima Körbera na członka Rady Nadzorczej
2016-03-30 22:35 Kandydatura Pana Jacka Szwajcowskiego na członka Rady Nadzorczej
2016-03-18 19:02 Propozycja wypłaty dywidendy za rok 2015
2016-03-18 18:56 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROCASH S.A.
2016-03-18 18:50 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROCASH S.A.
2016-03-18 17:47 Raport roczny R 2015
2016-03-18 17:43 Skonsolidowany raport roczny RS 2015
2016-03-18 08:48 Eurocash nabędzie 100% udziałów w EKO Holding S.A.
2016-02-25 00:15 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2015
2016-02-04 22:41 Liczba akcji dopuszczonych do obrotu giełdowego
2016-01-29 19:02 Eurocash nabył 50% udziałów w jednym z największych franczyzobiorców sieci Delikatesy Centrum
2016-01-13 17:34 Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 r.
2016-01-11 18:36 Liczba akcji dopuszczonych do obrotu giełdowego

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm