pieniadz.pl

Eurocash SA
Korekta raportu okresowego Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016

23-08-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2016
Data sporządzenia: 2016-08-23
Skrócona nazwa emitenta
EUROCASH
Temat
Korekta raportu okresowego Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Eurocash S.A. _dalej "Eurocash"_ niniejszym koryguje raport okresowy Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016 w zakresie treści Raportów Niezależnego Biegłego Rewidenta z przeglądu półrocznego skonsolidowanego i półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego obejmującego okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku _dalej "Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta"_ w związku z wystąpieniem oczywistej omyłki.

W polskiej wersji językowej Raportu Niezależnego Biegłego Rewidenta pojawiła się oczywista omyłka w treści części zatytułowanej Zakres przeglądu, która została skorygowana w następujący sposób:

Omyłkowa treść

"Przegląd przeprowadziliśmy stosownie do postanowień Krajowego Standardu Rewizji Finansowej nr 3 Ogólne zasady przeprowadzania przeglądu sprawozdań finansowych/skróconych sprawozdań finansowych oraz wykonywania innych usług poświadczających wydanego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów oraz Międzynarodowego Standardu Usług Przeglądu 2410 Przegląd śródrocznych informacji finansowych przeprowadzany przez niezależnego biegłego rewidenta jednostki."

Skorygowana treść

"Przegląd przeprowadziliśmy stosownie do postanowień Krajowego Standardu Rewizji Finansowej 2410 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Przeglądu 2410 Przegląd śródrocznych informacji finansowych przeprowadzany przez niezależnego biegłego rewidenta jednostki wydanego przez Radę Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych _IAASB_."


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm