pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: ES-System SA (ESS)

Pełna nazwa ES-SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. PRZEMYSŁOWA 2 30-701 KRAKÓW
Telefon 012 656-36-33
Prezes Rafał Gawrylak
Fax 012 656-36-49
WWW www.essystem.pl
E-mail essystem@essystem.pl
ISIN PLESSYS00030

Komunikaty spółki: ES-System SA (ESS)

2016-10-25 16:38 Szacunki wybranych danych finansowych za trzy kwartały 2016 roku
2016-10-21 12:54 Utworzenie rezerw i odpisów dotyczących spółki zależnej ES-SYSTEM Scandinavia AB
2016-08-18 06:58 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
2016-07-25 16:44 Szacunki wybranych danych finansowych za I półrocze 2016 roku
2016-07-22 16:44 Zamiar zbycia przez emitenta udziałów w spółce zależnej ES-SYSTEM Scandinavia AB z siedzibą w Szwecji (dalej "Spółka szwedzka")
2016-07-04 16:35 Wpis do rejestru zmian zawartych w nowym tekście jednolitym statutu
2016-06-16 14:44 Uchwalenie tekstu jednolitego statutu ES-SYSTEM S.A. przez Radę Nadzorczą
2016-05-19 16:04 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA ES-SYSTEM S.A.
2016-05-19 15:43 Treść podjętych uchwał na WZA ES SYSTEM S.A. dnia 19.05.2016 r.
2016-05-19 15:41 Przyjęcie przez WZA uchwały w sprawie zmiany w Statucie ES-SYSTEM S.A.
2016-05-19 15:39 Powołanie członka Rady Nadzorczej ES-SYSTEM S.A.
2016-05-19 11:59 Decyzja WZA w sprawie wypłaty dywidendy.
2016-05-12 07:10 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016
2016-05-10 13:13 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego
2016-04-22 15:29 Treść projektów uchwał na WZA ES-SYSTEM S.A. - 19.05.2016 r.
2016-04-22 15:23 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ES-SYSTEM S.A.
2016-04-14 10:57 Rezygnacja członków Rady Nadzorczej
2016-04-14 10:55 Opinia Rady Nadzorczej ES-SYSTEM S.A. w sprawie przeznaczenia zysku i wypłaty dywidendy
2016-04-11 11:54 rekomendacja Zarządu ES-SYSTEM S.A. w sprawie przeznaczenia zysku i wypłaty dywidendy
2016-03-17 07:05 Raport roczny R 2015
2016-03-17 07:01 Skonsolidowany raport roczny RS 2015
2016-03-07 18:04 Szacunki wybranych danych finansowych za 2015 rok
2016-01-14 11:50 Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku
2015-12-09 11:27 Powołanie osoby zarządzającej
2015-11-05 07:01 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2015
2015-08-20 07:09 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2015
2015-07-28 15:36 Rezygnacja osoby zarządzającej
2015-06-12 09:45 Zawiadomienie o transakcji dokonanej przez osobę blisko związaną ze zobowiązanym
2015-06-11 12:02 Zawiadomienie o transakcjach osoby zobowiązanej
2015-06-11 11:58 Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji ES-SYSTEM S.A.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm