pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Energoinstal SA (ENI)

Pełna nazwa ENERGOINSTAL SPÓŁKA AKCYJNA
Adres AL. ROŹDZIEŃSKIEGO 188D 40-203 KATOWICE
Telefon (032) 735-72-00
Prezes Michał Więcek
Fax (032) 735-72-57
WWW www.energoinstal.pl
E-mail energoinstal@energoinstal.pl
ISIN PLERGIN00015

Komunikaty spółki: Energoinstal SA (ENI)

2016-08-25 07:46 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
2016-06-24 12:55 Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną.
2016-06-15 13:57 Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną.
2016-06-15 13:50 Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną.
2016-06-08 13:53 Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną.
2016-06-01 16:05 Korekta raportu bieżącego nr 21/2016 z dnia 18.05.2016 roku dotycząca wykazu Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA.
2016-05-31 14:29 Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną.
2016-05-25 11:33 Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną.
2016-05-18 14:46 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA Energoinstal S.A. w dniu 18.05.2016 roku.
2016-05-18 14:28 Informacja o wypłacie dywidendy Akcjonariuszom Spółki Energoinstal S.A. za 2015 rok.
2016-05-18 14:04 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoinstal S.A. w dniu 18.05.2016 roku.
2016-05-17 11:23 Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną.
2016-05-10 07:25 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016
2016-04-29 10:16 Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną.
2016-04-20 16:02 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA.
2016-04-18 15:12 Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną.
2016-04-13 13:26 Wybór biegłego rewidenta.
2016-04-06 16:15 Uchwała Zarządu w sprawie wniosku co do podziału zysku netto za 2015.
2016-04-04 15:23 Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną.
2016-03-24 06:50 Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną.
2016-03-15 07:42 Raport roczny R 2015
2016-03-15 07:37 Skonsolidowany raport roczny RS 2015
2016-03-08 10:56 Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną.
2016-02-23 11:50 Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną.
2016-02-17 11:55 Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną.
2016-01-29 10:49 Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną.
2016-01-25 15:43 Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną.
2016-01-21 15:50 Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną.
2016-01-19 14:51 Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną.
2016-01-19 14:07 Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm