pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Chemoservis-Dwory SA (CHS)

Pełna nazwa CHEMOSERVIS-DWORY SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL.CHEMIKÓW 1 32-600 OŚWIĘCIM
Telefon (33) 480 20 00
Prezes Wojciech Mazur
Fax (33) 4446059
WWW www.chemoservis.pl
E-mail sekretariat@chemoservis.pl
ISIN PLCHMDW00010

Komunikaty spółki: Chemoservis-Dwory SA (CHS)

2009-09-17 10:08 Powołanie Prokurenta.
2009-09-01 12:13 Raport półroczny P 2009
2009-08-28 21:10 Ponowne zawiadomienie (nowelizacja KSH) o zwołanym na dzień 24 września 2009 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
2009-08-07 17:44 Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy.
2009-08-04 14:55 Wybór generalnego wykonawcy oraz podpisanie przez Spółkę kontraktu na kwotę 18 mln złotych z firmą BIOAGRA-OIL S.A. (grupa Bakoma)
2009-08-03 16:29 Przesunięcie terminu zakończenia realizacji znaczącej umowy - aneks.
2009-07-31 16:01 Informacja na temat osoby zarządzajacej.
2009-07-31 09:29 Powołanie osoby zarządzającej.
2009-07-31 09:08 Rezygnacja osoby zarządzającej z pełnienia funkcji Członka Zarządu.
2009-07-31 08:53 Informacja dotycząca zgody organu nadzorczego Emitenta na nabycie 100 % udziałów.
2009-07-24 17:37 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Chemoservis-Dwory S.A.
2009-07-09 11:30 Poszerzenie zakresu prac umowy znaczącej - aneks.
2009-07-08 16:37 Informacja Emitenta w sprawie zawarcia umowy na wyłaczność w prowadzeniu negocjacji.
2009-07-01 16:35 Informacja Emitenta w sprawie zawarcia umowy na wyłączność w prowadzeniu negocjacji .
2009-06-25 14:48 Zawarcie aneksu do umowy znaczącej.
2009-06-24 18:51 Informacja o wycofanej rezygnacji.
2009-06-24 12:44 Powołanie osoby zarządzającej.
2009-06-24 12:24 Rezygnacja osoby zarządzającej.
2009-06-22 15:51 Rezygnacja osoby zarządzającej z pełnienia funkcji Członka Zarządu.
2009-06-15 12:58 Dostosowanie strony korporacyjnej Spółki do wymogów Zasad Ładu Korporacyjnego.
2009-06-10 13:58 Zmiana animatora rynku.
2009-06-03 13:53 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Chemoservis-Dwory S.A. w dniu 2 czerwca 2009 roku.
2009-06-03 13:20 Uchwalenie wypłaty dywidendy przez Walne Zgromadzenie w dniu 2 czerwca 2009 roku.
2009-06-02 20:48 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Chemoservis-Dwory S.A. w dniu 2 czerwca 2009 roku
2009-06-01 14:55 Raport uzupełniający dotyczący stosowania przez Chemoservis-Dwory S.A. zasad ładu korporacyjnego.
2009-05-26 12:43 Korekta raportu bieżącego nr 20/2009 dotyczącego informacji na temat sporu sądowego.
2009-05-25 17:00 Informacja na temat sporu sądowego.
2009-05-22 12:53 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 2 czerwca 2009 roku.
2009-05-18 15:51 Wybór biegłego rewidenta.
2009-05-15 19:12 Informacja o zawarciu umowy w sprawie wyłączności na prowadzenie negocjacji.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm