pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: CELTIC (CPD)

Pełna nazwa CPD SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. CYBERNETYKI 7B 02-677 WARSZAWA
Telefon (22) 321 05 00
Prezes Elżbieta Donata Wiczkowska
Fax (22) 321 05 01
WWW www.cpdsa.pl
E-mail info@cpdsa.pl
ISIN PLCELPD00013

Komunikaty spółki: CELTIC (CPD)

2016-10-11 16:54 Zmiana warunków emisji obligacji serii B
2016-08-25 18:30 PSr
2016-07-01 10:59 Informacje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CPD S.A., które odbyło się 30 czerwca 2016 r.
2016-07-01 10:50 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A. 30 czerwca 2016 r.
2016-06-29 17:14 Powołanie Członka Zarządu CPD S.A.
2016-06-03 17:13 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgomadzenia CPD S.A.
2016-05-12 20:55 QSr
2016-04-28 18:58 Uchylenie likwidacji w spółce zależnej od CPD S.A.
2016-03-31 16:18 Wybór biegłego rewidenta
2016-03-21 16:05 Zawarcie aneksu do umowy na wykonanie robót budowlanych przez spółkę zależną Smart City sp. z o.o. sp.k.
2016-03-17 18:00 R
2016-03-17 17:37 Skonsolidowany raport roczny RS 2015
2016-03-17 17:09 Informacja w sprawie niestosowania przez CPD S.A. zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW
2016-03-02 17:35 Ustanowienie zabezpieczeń do umowy kredytowej
2016-02-01 19:06 Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2016
2015-12-22 17:22 Ustanowienie zabezpieczeń do umowy kredytowej.
2015-12-19 10:45 Zawarcie umowy kredytu z Bankiem Zachodnim WBK S.A. przez spółkę zależną Smart City spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
2015-11-30 17:30 Informacje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CPD S.A., które odbyło się 24 listopada 2015 r.
2015-11-25 12:39 Powołanie członka Rady Nadzorczej CPD S.A.
2015-11-25 12:13 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A. 24 listopada 2015 r.
2015-11-13 17:20 QSr
2015-10-30 00:02 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A.
2015-10-29 23:51 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej CPD S.A.
2015-10-09 11:35 Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych przez spółkę zależną Smart City sp. z o.o. sp.k.
2015-09-29 17:12 Decyzja o pozwoleniu na budowę dla spółki zależnej Smart City
2015-09-15 15:11 Informacje o akcjonariuszach posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CPD S.A., które odbyło się 15 września 2015 r.
2015-09-15 14:50 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A. 15 września 2015 r.
2015-08-27 19:35 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2015
2015-08-20 15:44 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A.
2015-08-20 15:11 Otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki zależnej od CPD.A.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm