pieniadz.pl

Cash Flow SA
Zmiana ilości głosów posiadanych przez znaczących akcjonariuszy

12-07-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2016
Data sporządzenia: 2016-07-12
Skrócona nazwa emitenta
CASH FLOW S.A.
Temat
Zmiana ilości głosów posiadanych przez znaczących akcjonariuszy
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Emitent Cash Flow S. A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej informuje, że w dniu 11 lipca 2016 roku otrzymał pisemną informację sporządzoną datowaną na dzień 11 lipca 2016 roku, od Tradefina SA, dotyczącą zmiany ilości głosów oraz udział w kapitale zakładowym Emitenta. Poniżej Spółka przedstawia treść otrzymanego zawiadomienia:

"
Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm., dalej: "Ustawa"_ informujemy, że na skutek zbycia akcji spółki serii E w dniu 5 lipca 2016 roku, zmianie uległa ilość głosów posiadanych przez nas oraz udział w kapitale zakładowym. Zbycie nastąpiło w drodze 7 _siedmiu_ umów cywilnoprawnych kupna-sprzedaży akcji serii E na okaziciela.

Przed dokonaniem zbycia akcji posiadaliśmy łącznie 15.000.000 _słownie: piętnaście milionów_ sztuk akcji, co stanowiło 64,75 % _słownie: sześćdziesiąt cztery i 75/100_ w kapitale zakładowym Spółki i uprawniało do wykonywania 15.000.000 _słownie: piętnaście milionów_ głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 64,75 % _słownie: sześćdziesiąt cztery i 75/100_ głosów na tym zgromadzeniu. Wszystkie posiadane akcje stanowiły akcje serii E na okaziciela.

Po dokonaniu zbycia akcji posiadamy łącznie 7.500.000 _słownie: siedem milionów pięćset_ sztuk akcji, co stanowi 32,38 % _słownie: trzydzieści dwa i 38/100_ w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do wykonywania 7.500.000 _słownie: siedem milionów pięćset tysięcy_ głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 32,38 % _słownie: trzydzieści dwa i 38/100_ głosów na tym zgromadzeniu. Wszystkie posiadane akcje stanowią akcje serii E na okaziciela.

W okresie nadchodzących dwunastu miesięcy nie zamierzamy nabywać akcji spółki ale zamierzamy zbywać akcje spółki.
"


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2022-08-16

+ więcej
  • EUR euro 4,6928 +0,20%  +0,96gr
  • USD dolar 4,6282 +1,81%  +8,23gr
  • GBP funt 5,5711 +0,64%  +3,54gr
  • CHF frank 4,8784 +0,96%  +4,66gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm