pieniadz.pl

Cash Flow SA
Zmiana ilości głosów posiadanych przez znaczących akcjonariuszy

13-04-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2016
Data sporządzenia: 2016-04-13
Skrócona nazwa emitenta
CASH FLOW S.A.
Temat
Zmiana ilości głosów posiadanych przez znaczących akcjonariuszy
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Emitent Cash Flow S. A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej informuje, że w dniu 12 kwietnia 2016 roku otrzymał pisemną informację sporządzoną w Dąbrowie Górniczej i datowaną na dzień 11 kwietnia 2016 roku, od Grzegorza Gniadego, dotyczącą zmiany ilości głosów oraz udział w kapitale zakładowym Emitenta. Poniżej Spółka przedstawia treść otrzymanego zawiadomienia:

"
Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm., dalej: "Ustawa"_ informuję, że na skutek utworzenia nowych akcji spółki serii E w dniu 5 kwietnia 2016 roku, zmianie uległa ilość głosów posiadanych przez moją osobę oraz udział w kapitale zakładowym.

Przed dokonaniem podwyższenia kapitału zakładowego posiadałem łącznie 1.905.000 _słownie: jeden milion dziewięćset pięć tysięcy_ sztuk akcji, co stanowiło 23,33 % _słownie: dwadzieścia trzy i 33/100_ w kapitale zakładowym Spółki i uprawniało do wykonywania 1.905.000 _słownie: jeden milion dziewięćset pięć tysięcy_ głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 23,33 % _słownie: dwadzieścia trzy i 33/100_ głosów na tym zgromadzeniu.

Po dokonaniu podwyższenia kapitału zakładowego posiadam łącznie 1.905.000 _słownie: jeden milion dziewięćset pięć tysięcy_ sztuk akcji, co stanowi 8,22 % _słownie: osiem i 22/100_ w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do wykonywania 1.905.000 _słownie: jeden milion dziewięćset pięć tysięcy_ głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 8,22 % _słownie: osiem i 22/100_ głosów na tym zgromadzeniu.

W okresie nadchodzących dwunastu miesięcy nie zamierzam nabywać akcji spółki ale zamierzam zbywać akcje spółki.

Przed zmianą w dniu 5 kwietnia 2016 roku posiadałem:

1. Pośrednio 430.000 _słownie: czterysta trzydzieści tysięcy_ sztuk akcji serii A wyemitowanych przez Cash Flow S. A., co stanowiło 5,27 % _słownie: pięć procent i dwadzieścia siedem setnych_ w kapitale zakładowym Spółki i uprawniało do wykonywania 430.000 _słownie: czterysta trzydzieści tysięcy_ głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 5,27 % _słownie: pięć procent i dwadzieścia siedem setnych_ głosów na tym zgromadzeniu.
2. Pośrednio 1.475.000 _słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy_ sztuk akcji serii B wyemitowanych przez Cash Flow S. A., co stanowiło 18,06 % _słownie: osiemnaście procent i sześć setnych_ w kapitale zakładowym Spółki i uprawniało do wykonywania 1.475.000 _słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy tysięcy_ głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 18,06 % _słownie: osiemnaście procent i sześć setnych_ głosów na tym zgromadzeniu.Po dokonaniu zmiany w dniu 5 kwietnia 2016 roku posiadam:1. Pośrednio 430.000 _słownie: czterysta trzydzieści tysięcy_ sztuk akcji serii A wyemitowanych przez Cash Flow S. A., co stanowi 1,86 % _słownie: jeden i 86/100_ w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do wykonywania 430.000 _słownie: czterysta trzydzieści tysięcy_ głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 1,86 % _słownie: jeden i 86/100_ głosów na tym zgromadzeniu.

2. Pośrednio 1.475.000 _słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy_ sztuk akcji serii B wyemitowanych przez Cash Flow S. A., co stanowi 6,37 % _słownie: sześć i 37/100_ w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do wykonywania 1.475.000 _słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy tysięcy_ głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 6,37 % _słownie: sześć i 37/100_ głosów na tym zgromadzeniu.

Ponadto informuję, że nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.
"

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-05-25

+ więcej
  • EUR euro 4,5111 -0,27%  -1,23gr
  • USD dolar 4,1428 -0,18%  -0,75gr
  • GBP funt 5,0460 -0,15%  -0,78gr
  • CHF frank 4,2600 -0,21%  -0,88gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm